1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor  debutanți din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Inspectorul de specialitate va realiza baza de date a profesorilor debutanți care au identificat ca nevoie de formare participarea și perfecționarea la acest curs de specialitate.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Anton Pann Rm.Vâlcea, Colegiul Național ”Alexandru Lahovari”;

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Planificarea pe module tematice:

 

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

 1.  

Componentele Curriculumului Naţional

4

1

3

-

 1.  

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

 1.  

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1

3

-

 1.  

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1

3

-

 1.  

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1

3

-

 1.  

Managementul carierei didactice

2

1

1

-

 

Evaluare finală

2

 

 

 

 

Total

24

6

16

2

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de

activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Componentele Curriculumului Naţional

2. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4. Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

5. Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

6. Managementul carierei didactice

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

 • Proiectul unității de învățare
 • Planul lecției
 • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Tăbăcuțu Adriana, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ioniță Isabella Elena, profesor limba și literatura română, doctorat, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria