1.Criterii curriculare

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Justificare: abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 16 ore

 Locul de desfǎşurare a programului: C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

2. Curriculum-ul programului

            Competențe vizate:

  • Competențe de planificare și proiectare a demersului didactic;
  • Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare;
  • Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;
  • Competențe de evaluare.

            Planificarea  pe module tematice – timp alocat

 

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectare

8

2.

Strategii (desfășurare de proces)

14

3.

Evaluare

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 10

1. Proiectare

 

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 10

2. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (5h)

8 – 10

3. Strategii (desfășurare de proces)

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (1h)

9 - 11

4. Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

Proiectarea integratǎ a unei unități de învățare

Realizarea unui proiect integrat

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicaṭi:

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, profesor învǎṭǎmânt primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului: profesor metodist Șandru Valeria