1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Justificarea ofertei: Tendința sistemului de învăţământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica, tot mai mult, un nou model de predare-învățare a disciplinelor școlare, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoașterii.

Locul de desfǎşurare a programului: C.N.I. ,,Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

 • Eficientizarea demersului didactic prin intermediul metodelor active-participative centrate pe elev.
 • Dobândirea unor mecanisme psihice care să permită modificarea dispoziţiei interioare a destinatarului, schimbarea convingerilor, credinţelor, acţiunilor, reprezentărilor sale.
 • Cunoașterea modelului comunicativ funcțional.
 • Organizarea și adecvarea demersului didactic în vederea promovării principiilor și valorilor unui învățământ de calitate.

b. Planificarea modulelor tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

 •  
 •  
 •  

1.Transdisciplinaritatea– repere teoretice.

 1.  

1 h

2 h

 •  

2. Competențe formate prin abordarea transdisciplinară.

 1.  

1 h

1 h

 

3. Metode active-participative centrate pe elev.

 1.  

1 h

2 h

 •  

4. Comunicarea în școala incluzivă.

 1.  

1 h

 1.  

 

5. Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare.

 1.  

1 h

1 h

 •  

6.  Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ.

 1.  

1 h

2 h

 •  

7. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară.

 1.  

1 h

2 h

 

8. Beneficiile unei abordări transdisciplinare.

 1.  

1 h

1 h

 

Evaluare finală.

3 h

 •  
 •  

3 h

Total ore

24 h

 1.  

13 h

3 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Ziua

I

 

 

 

 

 

 

--------

Ziua    II

 

 

 

 

 

 

 

Ziua    III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------

Ziua    IV

9.00-10.00

Transdisciplinaritatea– repere teoretice

Curs

10.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

13.00-14.00

Competențe formate prin abordarea transdisciplinară.

Curs

14.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Metode active-participative centrate pe elev

Curs

9.00-10.00

Aplicații

10.00-11.00

Evaluare

11.00-12.00

Comunicarea în școala incluzivă.

Curs

13.00-14.00

Aplicații

14.00-15.00

Evaluare

15.00-16.00

Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare.

Curs

9.00-10.00

Aplicații

10.00-11.00

Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ.

Curs

11.00-12.00

Aplicații

13.00-14.00

Evaluare

14.00-15.00

Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară.

Curs

15.00-16.00

Aplicații

9.00-10.00

Evaluare

10.00-11.00

Beneficiile unei abordări transdisciplinare.

Curs

11.00-12.00

Aplicații

12.00-15.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d.Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare teorie

Evaluare aplicații

Evaluare finală

prezență și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezență activă, lucrul în echipă, investigații practice.

Alcătuirea unui portofoliu personal care va cuprinde o activitate transdisciplinară integrată într-un demers didactic, la una din clasele aflate în norma de predare.

2.Resurse umane

a. Formatori implicați

- Prof. Bică Andra, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Vețeleanu Alina Nicoleta – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Mihăilescu Alina – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria