1.Criterii curriculare

Public ṭintǎ vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare

Şcoala   nu  este  doar  locul  unde  elevii  primesc  informaţii, ci,  de  asemenea,  cel  mai  important  spaţiu  pentru  socializarea  tinerilor.  Este  locul  unde  se  fac  şi  se  desfac  prietenii,  locul  unde  indivizii  învaţă  să  comunice  eficient,  să   se  întreacă  cu alţii,  colaborând  în  echipă  sau  aflându-se  într-o  permanentă  competiţie  cu  ceilalţi.  Tot  şcoala  este  locul  unde  elevii  vor  avea  de-a  face  cel  mai  probabil  cu  conflicte  care  le  pot  afecta  maturizarea.  Conflictul  este  o  stare  de  tensiune  creată  într-o  formă  de  interrelaţii  sau  în  confruntarea  de  opinii  diferite  individuale.  În  cadrul  grupului   şcolar,  conflictele  pot  să  apară  deoarece  există  lipsa  de  interes  în  timpul  unei  conversaţii,  neclarificarea  valorilor,  certuri  ce  apar ca urmare  a  unei  implicări  excesive,  nediscutarea  problemei,    dispreţ,  invidie,  lupta  pentru  locul  de  lider  al  grupului,  centrarea  pe  câştigul  personal,  neînţelegerile  privind  metodele, scopurile,  valorile,  responsabilităţile,  faptele, acţiunile  şi  urmările  lor.  Elementul   comun  tuturor  acestor  situaţii  este  o  anumită  ambiguitate  care  face  dificilă  orice  relaţie  normală,  obişnuită  între  elevi.  Abilitatea  de  a  comunica  presupune  şi  a  rezolva  conflictele  de  comunicare.

Durata : 24 ore

Locul de desfășurare a programului COLEGIUL ECONOMIC RM. VÂLCEA

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

  • Cunoaşterea şi înṭelegerea conceptelor cheie în procesul de comunicare;
  • Explicarera şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaṭiul de interacṭiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev-cadru didactic;
  • Aplicarea cunoştinṭelor dobândite în rezolvarea unor situaṭii – problemǎ, precum şi în analizarea posibilitǎṭilor personale de dezvoltare.

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Comunicarea. Bariere în comunicare

8

2.

Conflictul. definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

8

3.

Medierea conflictelor

6

4.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Comunicarea. Bariere în comunicare

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Conflictul. definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Medierea conflictelor

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE – referat „Rolul comunicării prevenirea conflictelor”

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Grama Aurelia, profesor fizică,formator certificat ANPC

- Ioana Lidia- Paula, profesor chimie, director adjunct, formator certificat ANPC

Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Pleșea Adina Cristina