1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă, din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să sprijine activitatea cadrelor didactice care lucreaza cu elevii cu CES, în sensul cunoașterii legislației actuale ce sprijină incluziunea școalară a copiilor/ elevilor cu CES pentru a-i susține prin propunerea de servicii educaționale de suport în școală și în comunitate, dar și prin adaptarea conținutului învățării la clasă și utilizarea de metode, strategii de lucru individuale și în echipă pentru cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru  formarea în vederea integrarii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă, dar şi pentru problematica învăţământului special, mai ales, în contextul actual în care legislația s-a schimbat.

Durata: 24 ore

Locul de desfasurare al programului: Centrul Școar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu Rm.Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

  • Cunoașterea legislației actuale în vederea susținerii incluziunii școlare a elevilor cu CES, orientați în învățământul de masă;
  • Cunoașterea caracteristicilor  dificultăților specifice de învățare și a principalelor direcții de abordare educațională a acestora;
  • Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special şi special integrat, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor;
  • Dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații de risc cu elevii cu CES integrați.

Planificarea modulelor tematice

Nr.

Crt.

Module

Nr.

ore

1.

Educaţia incluzivă - Introducere, Prezentari,  Asteptari, Norme de grup

3

2.

Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

2

3.

 Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

4

4.

Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

3

5.

Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

5

6.

Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

5

7.

Evaluare finala

2

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 9

1. Educaţia incluzivă - Introducere , stuctura curs, modalitate evaluare, program

Teorie

 

9 - 10

 Asteptari, Norme de grup

Aplicatii

10 - 12

2. Învățământ de masă/ vs învățământ special,  Integrare vs  incluziune (dezbatere, prezentare cazuri, analiza SWOT)

Teorie

+ aplicatii

+ evaluare

12 - 16

3. Copilul cu CES - delimitari conceptuale conform legislatiei actuale - OMEN 1985/2016

Teorie

II

8 - 11

4. Dificultatile de învățare  - tipologie, intervenție

Teorie + aplicații

11 - 16

5. Copilul cu ADHD - caracteristici, interventie specializata, Copilul cu autism - caracteristici, interventie specalizata (rolul facilitatorului), comportamente dezirabile intr-o scoala incluziva 

Teorie + aplicatii

III

8 - 13

6. Planul de servicii personalizat, modele, elaborare, aplicatii. Rolul responsabilului de caz

Teorie + aplicații

IV

10 - 13

Evaluare finala

evaluare

Modalitati de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

 STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

  • plan de servicii personalizat,
  • analiza SWOT a scolii privind incluziunea scolară a elevilor cu CES)

 2. Resurse umane

Formatori implicati

  • Prof. Nițoi Octaviana Nicoleta, profesor logoped, formator județean, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea
  • Prof. Vlădescu Anca Maria, profesor psihopedagog, formator judeţean, gradul didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea  

Coordonatorul programului: profesor Pleșea Adina Cristina