1. Criterii curriculare

Public țintă: administratori financiari

Justificarea ofertei: Noutăți legislative privind evidența contabilă și organizarea controlului financiar preventiv. In ultimii cinci ani nu s-au organizat cursuri pentru aceste categorii de personal.

Durata: 24 ore de formare

Locul de desfășurare: CN Mircea cel Bătrân

Curriculum-ul programului:

  1. Competențe vizate:

dobândirea de noi cunoștințe în domeniul financiar-contabil, consolidarea  competențelor în sistemul managementului financiar-contabil al instituțiilor de învățământ, corelarea cu sistemul de control managerial intern

Planificarea modulelor tematice:

Nr.crt.

Tema

Nr.ore

1

Noul sistem contabil al instituțiilor publice

10

2

Inventarierea patrimoniului unităților de învățământ

2

3

Organizarea și desfășurarea Controlului financiar preventiv conform OMFP nr.923/2014

10

4

Evaluare

2

  1. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

I

8-14

Noul sistem contabil al instituțiilor publice

Curs, aplicaţii

Evaluare

II

8-16

Inventarierea patrimoniului unităților de învățământ

Curs, aplicaţii

Evaluare

III

8-16

Organizarea și desfășurarea Controlului financiar preventiv conform OMFP nr.923/2014 republicat, completat cu OMFP 1139/2015

Curs, aplicaţii

Evaluare

IV

12-14

Evaluare finală

Evaluare

  1. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Test grila specific

 

            2.Resurse umane

Formatori :

-ec. Oprescu Georgeta, administrator financiar- formator CNFPA

-ec. Fulgescu Luminița, administrator financiar – formator CNFPA

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru