1. Criterii curriculare

 Publicul ţintă vizat: responsabili comisii proiecte europene, personal din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: responsabilii comisiilor pentru proiecte europene, respectiv personalul din învățământul universitar, peroanele implicate in proiectarea si derularea proiectelor europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte.

Durata: 24 ore

Locul de desfasurare al programului : Colegiul Energetic Rm.Valcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

1.Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2.Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3.Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european.

4.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Planificarea pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

  1.  

Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

5h

  1.  

Implementarea proiectelor ERASMUS+

17h

  1.  

Evaluare

2 h

 

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

 Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

Curs

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

14.30-15.30

Aplicatii

IV

(2 ore)

9-11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10 % prezenţa și implicare

40%,procent repartizat pentru

-frecventa-10%(prezenta fizica)

-20%-Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice,studiu de caz

10%-proiecte,referate,portofolii

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

.

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

1.Realizarea analizei  unui proiect european.Metode de implementare si diseminare.

2.Prezentarea orală, teoretică și practică a unei etape de scriere cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

Formatori implicați

- prof. Matei Marilena, dir.adjunct Colegiul Energetic Rm.Valcea,gr. I, membru comisie proiecte europene Colegiul Energetic Rm.Valcea, certificat ANPC formator

- prof. Țenea Codruța, profesor informatică, gr. I, membru comisie proiecte europene Colegiul Energetic Rm.Valcea, certificat ANPC formator

- prof.Croitoru Roxana Elena,gr. I, inspector proiecte europene ISJ Valcea, certificat ANPC formator

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Sandru Valeria