1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CNI Matei  Basarab Rm. Valcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

 • să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie;
 • să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
 • să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul educației (stabilirea curricum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc);
 • să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
 • să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;

 

Planificarea  pe module tematice – timp alocat

Nr.

 Crt.

Modul tematic

Nr. ore

 1.  

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii

4

 1.  

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române 

3

 1.  

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii

3

 1.  

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române

3

 1.  

Rolul exemplelor în predare-învăţare

3

 1.  

Metode şi instrumente evaluative

3

 1.  

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului

3

 

Evaluarea cursului

2

 

Total

24

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

 

I

( 6h)

8.00 - 14.00

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii

Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învățarea limbii române 

Curs

 

 

Aplicații

 

Curs

 

Aplicații

 

II

( 8h)

8.00 - 16.00

Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române

Rolul exemplelor în predare-învăţare

Curs

 

 

 

Aplicații

 

III

( 8h)

8.00-16.00

Metode şi instrumente evaluative

Modalităţi de elaborare în format electronic a suportului

Curs

 

 

 

Aplicații

 

IV

( 2h)

9.00 - 11.00

Evaluarea cursului.

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa si implicare

8.00 - 13.00

 • activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;
 • proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice;

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- prof. Preda Elena Gabriela, director, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Stanca Mariana Lelia, profesor limba romănă, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen grad didactic I, profesor limba romănă, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria