Din luna mai încep activitățile unei noi serii în cadrul programului de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”.

Link formular înscriere click AICI

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

Documente necesare inscrierii:

ANEXA 3_Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal_ianuarie 2021.doc   

ANEXA 5_Declaratie pe propria raspundere_ianuarie 2021.doc   

ANEXA 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților_sectiunea A_ianuarie 2021.docx   

Apel_Selectie_Aprilie.PDF 

Model_adeverinta.doc   

ANEXA 1_Cerere de inscriere_ianuarie 2021.doc