AN SCOLAR 2020-2021

Începând cu sfârșitul lunii septembrier încep activitățile unei noi serii în cadrul programului de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Conditia obligatorie este sa aveti gradul DEFINITIV și sa aveti ore de predare la clase de nivel gimnazial cu precădere la disciplinele Limba franceză, Chimie, TIC, Educație socială, Educație Tehnologică, Arte, Educație fizică și sport. 

Link formular înscriere click AICI . Inscrierea se face pana pe data de 22.09.2021.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

Simpozion Național cu tema „Zilele Şcolii Albei”, organizat în data de 26 iulie 2021 de către Casa Corpului Didactic Alba.

Echipa Casei Corpului Didactic Vâlcea este intereastă de feedback-ul primit din partea dumneavoastra in legatura cu modul in care s-au desfasurat activitățile instituției noastre în anul școlar curent.

Pentru a identifica nevoile de formare ale cadrelor didactice din județul Vâlcea, vă invităm să completați formularul postat pe site-ul Casei Corpului Didactic Vâlcea.  Click AICI

CCD Vâlcea anunță organizarea și desfășurarea Webinarului workshop online " Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar ".

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 8 iulie 2021, orele 10,00 – 13,00.

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online MEET