Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

  În acest context, Casa Corpului Didactic Vâlcea în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea au organizat în  data de 17.06.2021, în sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân, Workshop-ul cu tema: „Dezvoltare profesională prin valorizarea competențelor profesionale și informare”. La aceasta acțiunea au participat 50 de cadre didactice în cadrul a mai multor sesiuni moderate de doamna Conferențiar doctor Safta Cristina Georgiana de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiesti.

  Lucrările workshop-ului au fost deschise de doamna Inspector Școlar General Andreianu Mihaela, care a subliniat importanța proiectului CRED în formarea personalului didactic din județul Vâlcea, iar apoi domnul Cioflan Mihai, reprezentant al Ministerului Educației, a prezentat o informare cu privire la stadiul în care se află Proiectul CRED la nivel național. 

  Aceasta acțiune constituie un succes prin implicarea personalului Casei Corpului Didactic, care și-a reafirmat angajamentul față de valorile după care se ghidează organizația noastră și nu în ultimul rând prin contribuția echipei locale de proiect și a formatorilor implicați, dar și prin sprijinul pe care l-am obținut din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea.