1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

Justificare: Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea în mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori dependență de internet.

În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii din România, în baza Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat Programului Național Ora de net, un program european unic care a promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur. 

Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea înțelegerii  modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul on-line, respectiv pentru a le  pune la dispoziție informații, metode, tehnici și resurse educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru elevi și părinții acestora.

Durata: 24 ore

1. Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

1. Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online

2. Competențe de comunicare şi colaborare online

3. Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online

4. Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education, platforma ONG ”Salvați Copiii – Ora de net”

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cetățenia digitală

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Parteneriatul școală – familie - comunitate

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cetățenia digitală

Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Parteneriatul școală – familie - comunitate

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1 . Formular de evaluare a situaţiei instituţiei în termeni de siguranţa online, oferit în cadrul cursului

2. Prezentarea unui proiect cu măsurile pe care le văd necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă online la nivelul întregii instituţii

3. Descrierea activității derulate cu eleviii la clasă pe tema„Dependența de Internet”

4. Descrierea activității derulate cu elevii pe tema „Știri false”

5. Descrierea a două resurse digitale susținute în cadrul proiectului

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Șandru Valeria – profesor metodist CCD, profesor socio-umane, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist Diaconu Maria Aurelia