1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

 Cunoașterea problematicii Holocaustului contribuie la o înțelegere profundă a lumii în care trăim. Generațiile actuale evoluează sub semnul unei crize de valori, în care compasiunea, toleranța și chiar susținerea ideii de regim democratic își găsesc tot mai greu locul în universul preocupărilor lor cotidiene.

Istoria recentă a demonstrat că pericolul statului totalitar nu a dispărut și ar fi o greșeală să credem că el a rămas doar în manualele  de istorie. Naționalismul exacerbat și fundamentalismul religios sunt pericole reale pentru societatea românească și anunță o renaștere a gândirii de tip totalitar.

Elevii și profesorii au nevoie de instrumente care să le stimuleze gândirea critică, discernământul științific, etic și moral, iar istoria Holocaustului oferă din plin astfel de ocazii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Să ajute la extinderea cunoştinţelor referitoare la acest moment fără precedent

2. Să sprijine păstrarea memoriei victimelor

2. Să încurajeze profesorii şi elevii să reflecteze asupra chestiunilor de ordin moral şi spiritual create de evenimentele Holocaustului şi la modul în care aceste probleme își găsesc aplicabilitate în societatea contemporană

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline - 8 webinarii a acte 2 ore față în față și 4 ore teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: padlet, jamboard, mentimeter, wordart, kahoot, etc.

d. Planificarea modulelor tematice

Teme

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Discursul antisemit în epoca contemporană

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Memoria  Holocaustului: discriminare, deportare, exterminare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Educația despre Holocaust. Pedagogie și legislație

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Discursul antisemit în epoca contemporană

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Memoria  Holocaustului: discriminare, deportare, exterminare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Educația despre Holocaust. Pedagogie și legislație

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

  1. Esseu – Ce să predăm despre Holocaust?
  2. Proiect de evaluare sumativă - Comemorarea Holocaustului.
  3. Proiectarea unui demrs didactic prin care să se formeze sentimente de responsabilitate personală ca cetățean democratic

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

Prof, Samoilă Daniela Mihaela, inspector istorie ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat CNFPA

Prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat CNFPA

Prof. Ulmeanu Dan Laurețiu, director Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Drăgășani, grad didactic I. certificat CNFPA

b. Coordonatorul programului profesor metodist Ciobanu Dumitru