1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

„Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Adoptarea metodelor și tehniciloor eficiente de cunoaștere a copiilor și integrare socială;

2. Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, diversificată şi  specifică;

3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

4. Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Mentimeter, Padlet, Kahoot, etc.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar

- Proiectul didactic al unei activități prin care se poate preveni abandonul școlar.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- Prof. Papuzu Cornelia, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor istorie, doctor, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria