1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificarea ofertei:

Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale. Acest program de formare vine să răspundă unor exigențe din ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Cunoașterea unor apecte ale istoriei comunității rrome din spațiul românesc;

2. Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

3. Construirea unei ”imagini” cât mai adecvate, cu cât mai puține prejudecăți, asupra comunității rrome;

4. Crearea unei conduite flexibile, tolerante în raport cu persoanele care aparțin comunității rrome;

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Introducere în istoria și cultura rromilor. Origini, migrație, statut juridic, etc.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Emanciparea rromilor.

 

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Holocaustul - rromii și experiența comunistă și postcomunistă

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Introducere în istoria și cultura rromilor. Origini, migrație, statut juridic, etc.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Emanciparea rromilor.

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Holocaustul - rromii și experiența comunistă și postcomunistă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Un eseu cu tema ”Rromii  în istoria țărilor române”

- Analiza unui eveniment istoric ce a marcat puternic viața comunității  rrome.

- Proiectul didactic al unei activități prin care se urmărește integrarea și coeziunea socială.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Tătuț Anamaria Narcisa, Inspector pentru Minorități, Inspectoratul Școlar Județean Valcea, gr. I, certificat ANPC formator

- prof. Diaconu Maria Aurelia – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Vâlcea; doctorat, certificat ANPC formator

- prof. Popescu Mihaela, Director Școala Gimnazială ”Anton Pann” Rm. Vâlcea, gr. I, certificat ANPC formator

b. Coordonatorul programului profesor metodist Șandru Valeria