1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice - coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea, personal de conducere și membrii CA din școli și instituții școlare.

Justificarea ofertei:

 Programul își propune să dezvolte competențele de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor  elev-profesor/ familie-școală.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Îmbunătățirea competențelor de proiectare, organizare, conducere și evaluare a activităților de învățare în contexte extracurriculare

2. Utilizarea eficientă a instrumentelor digitale în proiectarea/ implementarea/ evaluarea/ promovarea activităților extrașcolare.

3. Dezvoltarea abilităților necesare desfășurării parteneriatelor educaționale.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; Zoom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Proiectarea și organizarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Parteneriate educaționale.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Proiectarea și organizarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Parteneriate educaționale.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Eseu structurat

2. Studiu de caz/ Proiect de activitate extracurriculară

3. Aplicații online specifice activităților nonformale.

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:  

- prof. Calotă Ionel Adrian, prof. învățământ primar, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Soare Cătălin, prof. istorie, grad didactic I, inspector școlar, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

- prof. Calotă Elena Daniela, prof.psih.dr, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA);

b. Coordonatorul programului profesor metodist Șandru Valeria