1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ.

Justificare: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competenţe vizate:

1. Realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru.

2. Elaborarea fişelor de încadrare.

3. Elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

4. Folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Încadrarea cu personal didactic

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea deciziilor

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Mapa directorului

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Norme metodologice pentru completarea machetelor

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

Încadrarea cu personal didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea deciziilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Mapa directorului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Norme metodologice pentru completarea machetelor

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unei machete de lucru specifice

2. Analiza SWOT a unității școlare și a obiectivelor specifice instituției.

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- prof. Miu Lucian, profesor chimie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Statie Silviu, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria