1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, daca nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Mass -  media  în societate

 

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Mass media, factor educativ

 

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Mass -  media  în societate

 

Mass media, factor educativ

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul

individual al cursantului.

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul

2. Studiu de caz

3. Eseu structurat/ diagrama Venn

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Vlăsceanu Lorena Erika, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria