An școlar 2022-2023

Acest chestionar se adresează personalului didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de formare și perfecționare, în anul şcolar 2022-2023, prin programele și activităţile de formare din Oferta de fomare a  CCD Vâlcea. Acest chestionar este anonim, informaţiile oferite de dumneavoastră vor fi confidenţiale şi tratate cu toată atenţia. Vă mulțumim!

  Formular 

 Workshop tematic online "Management și consiliere pentru cariera didactică".

Workshop-ul este avizat ME nr. 32638/ 14.11.2022  din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2022 – 2023.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar)  

Data: 29 iunie 2023, orele 10,00 – 13,00.

Înscriere online: https://forms.gle/78E7RBbcZYMUyjUF9

Link videoconferință: meet.google.com/jvs-pkbn-rzg

Mai multe detalii   aici. 

Workshop tematic online "Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”.

Workshop-ul este avizat ME nr. 32638/ 14.11.2022  din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2022 – 2023.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 28 iunie 2023, orele 10.00 – 13.00.

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online MEET

Înscriere online:  https://forms.gle/gF2KYxapQ8rFxB2K7

Link videoconferință:  meet.google.com/tnt-qkhy-wjm

Mai multe detalii   aici. 

Simpozion Național "Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățămâtului european" - ediția a XII-a, din 27 iunie 2023, avizat ME nr. 32638/ 14.11.2022 din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2022 – 2023.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 27 iunie 2023, orele 10,00 – 13,00.

Locul: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online MEET

Înscriere online: https://forms.gle/QWjmkhSAF3mVrF5A8

Link videoconferință: meet.google.com/dth-hwrt-tzo

Mai multe detalii   aici 

Simpozion Național "Promovarea egalității de șanse prin educație" - ediția a V-a, din 26 iunie 2023, avizat ME nr. 32638/ 14.11.2022 din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vâlcea pentru anul școlar 2022 – 2023.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: 26 iunie 2023, orele 10,00 – 13,00.

Locul: Casa Corpului Didactic Vâlcea, webinar sincron online

Link MEET https://meet.google.com/pth-nvmu-iyx

Link formular inscriere: https://forms.gle/FmbXSbzrK4CkPEaWA

Mai multe detalii   aici