Către unitățile de învățământ din județul Vâlcea,

Vă informăm că activitatea de echivalare de credite profesionale transferabile s-a modificat.
Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.
Capitolul VI Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Mai multe detalii aici