1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

-          Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

-          Cunoașterea instrumentelor utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă;

-          Aplicarea instrumentelor utilizate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale;

-          Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind necesitatea transparentei și documentarii acestor decizii.

b. Planificarea modulelor tematice/forma de organizare a programului: webinarii sincron față în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - G Suite for Education;

d. Planificarea pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1

Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

2

Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

3

Specificul activității de predare- învățare – evaluare

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

4

Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

4

1(webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

5

Elemente de deontologie profesională

4

1 (webinar față în față)

3 (două ore webinar față în față + o oră asincron/ tema classroom)

-

6

Evaluare finală

4

-

-

4 (webinar față în față)

 

Total

24

5

15

4

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(3h)

08.00 -  11.00

 

Cadrul legislativ de desfășurare a probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clase

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(3h)

08.00 -  11.00

 

Instrumentele utilizate în evaluarea probelor orale și a inspecțiilor la clasă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(3h)

08.00 -  11.00

 

Specificul activității de predare- învățare – evaluare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(3h)

08.00 -  11.00

 

Competențe, atitudini și valori evaluate în cadrul inspecțiilor speciale la clasă/ probelor orale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(4h)

08.00– 10.00

10.15 -  12.15

Elemente de deontologie profesională

aplicații

(webinar față în față)

VI

(6h)

08.00-14.00

Tema asincron/ chestionar classroom

Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalităţi de evaluare

 Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Completarea fişei de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE: fişa de evaluare a lecţiei  pentru inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

a) aria curriculară ”Limba și comunicare ”:

- prof. Udrescu Ana-Maria, profesor limba și literatura română, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barangă Simona, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gheorghe Magdalena – profesor limba franceză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Cebotari Liliana – profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b) aria curriculară ”Matematica și științele naturii”:

- prof. Bologa Cristiana, inspector școlar, profesor matematică, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ionescu Gabriela, inspector școlar, profesor fizică/ chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Miu Lucian, inspector școlar, profesor chimie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

c) aria curriculară ”Om și societate”:

- prof. Andreianu Mihaela – profesor socioumane, inspector școlar general, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciocan Vetuța – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconu Iulia, profesor geografie, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-  prof. Lăcraru Laura, inspector școlar, profesor religie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

d) aria curriculară ”Arte”:

- prof. Zamfir Adrian, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

e) aria curriculară ”Educație fizică și sport”:

- prof. Roșca Aurelian, profesor educație fizică și sport, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

f) aria curriculară ”Tehnologii”:

- prof. Toma Mirela – profesor tehnologii, inspector școlar general adjunct, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manea Luminița, profesor tehnologii, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Merlan Doina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Tricuță Algina, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Dumbrăvescu Dumitru, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

g) aria curriculară ”Consiliere psihopedagogică”:

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, director CJRAE, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Gârban Simona Elena, psihologie/ consilier școlar, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

h) ” Învățământ special și special integrat”:

- prof. Nițu Larisa, psihologie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

i) ”Educație timpurie”

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

j) ”Învățământ primar”

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: prof. metodist CCD Șandru Valeria

 

3. Criterii economice:

- numărul grupelor vizat de grupul ţintă – 6 grupe - 180 cursanţi

- costul programului – 6000 Ron

- costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 3 Ron

 

 

III. Programe avizate online

 

III.1. Abilitare curriculară pentru clasa pregătitoare

 

1. Criterii curriculare:

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar  

Justificarea ofertei: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 - 2023, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Planificarea și proiectarea demersului didactic specific activtății clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de management al procesului de predare-învățare-evaluare specific clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;

- Dezvoltarea competențelor de evaluare pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Proiectul didactic

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu). Jocuri folosind diferite aplicatii

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

Portofoliu-prezentare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Tema 3  Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Tema 4 Proiectul didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Tema 5 Jocuri folosind diferite aplicatii

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Prezentarea portofoliului

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea unei unități de învățare.

2. Proiect didactic in care folosesc și resurse  online

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Buleteanu Maria, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria