1. Criterii curriculare

Public - țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Programul de formare îşi propune să eficientizeze elaborarea CDȘ-urilor întrucât tendința sistemului de învăţământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica, tot mai mult, un nou model de predare-învățare a disciplinelor școlare, în care sunt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înțeleagă lumea înconjurătoare și să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoașterii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- Eficientizarea demersului didactic prin intermediul metodelor active-participative centrate pe elev.

- Dobândirea mecanismelor care să permită modificarea dispoziţiei interioare a destinatarului, schimbarea convingerilor, credinţelor, acţiunilor, reprezentărilor sale.

- Organizarea și adecvarea demersului didactic în vederea promovării principiilor și valorilor unui învățământ de calitate.

- Respectarea principiilor și regulilor de prelucrare a datele personale conform legislației în vigoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron, online și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Competențe formate prin abordarea transdisciplinară. Metode active-participative centrate pe elev

4 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

3(webinar față în față)

-

Tema 3 Comunicarea în școala incluzivă

Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare

6 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

4(webinar față în față)

-

Tema 4 Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară

2 (webinar față în față)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar față în față)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Tema 2 Competențe formate prin abordarea transdisciplinară. Metode active-participative centrate pe elev

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Tema 3 Comunicarea în școala incluzivă

Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Tema 3 Comunicarea în școala incluzivă

Predarea integrată, premisă a stimulării motivației școlare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Tema 4 Activități transdisciplinare integrate în procesul instructive-educativ. Evaluarea formativă în abordarea transdisciplinară

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finală

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Activitate transdisciplinară integrată într-un demers didactic, la una din clasele aflate în norma de predare.

2. Elaborarea unui programe de CDȘ transdisciplinar

 

2.Resurse umane

a. Formatori implicați

- prof. Samoilă Daniela Mihaela – profesor istorie, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Vețeleanu Alina Nicoleta – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- prof. Mihăilescu Alina – profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria