Noutăți an școlar 2023-2024

Casa Corpului Didactic Vâlcea a găzduit în cadrul Proiectului CRED, workshop-ul cu tema ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.

Atelierele au avut drept coordonatori formatori CRED, disciplinele vizate fiind  Limba și literatura română, Limbi moderne, Matematică, Educație tehnologică și abilități practice și Educație fizică și sport. 
Activitățile s-au caracterizat printr-un puternic caracter interactiv, fiecare participant având oportunitatea unui schimb de bune practici, de valorificare creativă a propriei expertize, având în vedere și faptul că unii participanți au fost beneficiari ai cursurilor de formare CRED. 
De asemenea, au demonstrat dorința participanților de a progresa și evolua sub aspect profesional, de a putea răspunde cât mai aplicat nevoilor copiilor și școlii de astăzi.