Noutăți an școlar 2023-2024

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare a cadrelor didactice privind Uniunea Europeană, contribuind astfel în mod direct la realizarea unei veritabile comunități în domeniul educației despre Europa.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Utilizarea adecvată a conceptelor din tematica privind Uniunea Europeană: istoria, instituțiile, politicile, drepturile și îndatoririle cetățenilor și cetățenia europeană, strategia EU 2020, Oportunități de programe educaționale europene;

Aplicarea conceptelor, metodelor specifice în proiectarea conținuturilor instructiv-educative din lecțiile despre Uniunea Europeană;

Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților elevilor și tematicii lecțiilor cu manifestarea unei conduite metodologice inovative;

Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;

Cooperarea cu alte cadre didactice în scopul realizării unei veritabile comunități în domeniul educației despre Europa.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Istoricul și instituțiile UE

5

4

1

Principalele politici europene

3

2

1

Strategia EU 2020

6

4

2

Oportunități de programe educaționale europene. Spațiul profesorului

6

3

3

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

13

7

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

Istoricul și instituțiile UE

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

2

Principalele politici europene

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

3

9-15

Strategia EU 2020

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

4

9-15

Oportunități de programe educaționale europene. Spațiul profesorului

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Prof. Georgescu Maria, coordonator CJAP Vâlcea, formator județean

Prof. Dicu Sevastia Lizuca, CȘEI Băbeni, formator județean