1.Criterii curriculare

Denumirea programului: Didactica fizicii și chimiei
Tipul programului: formare şi dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: profesori de fizică și chimie din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Științele devin cunoscute și accesibile elevilor cu sprijinul profesorilor, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care aceștia își construiesc demersul didactic. Pentru realizarea acestui rol, profesorul are nevoie să demonstreze o serie de abilități și competențe pe plan profesional (al specialității), pe plan didactic și social.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate
  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social
  • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;
  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
  • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
  • Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant
  • Deschidere faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale

Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Curriculum școlar

4h

1 h

2,5 h

0,5 h

Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

2 h

1 h

Cadrul metodologic al învățării fizicii și chimiei

4h

1 h

2 h

1 h

Proiectarea instruirii

4 h

1 h

2 h

1 h

Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 ore

12 h

  • h

 

Calendarul programului


Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Grama Aurelia
Prof. Buican Rodica

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării fizicii și chimiei

4.Proiectarea instruirii

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Grama Aurelia
Prof. Buican Rodica

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

Curs

Prof. Papuzu Cornelia
Prof. Buican Rodica

10.00-13.30

didactice

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 
  • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi
Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

  • Formatori implicaţi

Prof. Papuzu Cornelia – formator județean
Prof. Buican Rodica - formator județean
Prof. Grama Aurelia- formator județean


Certificare: adeverinţă CCD