I. Denumirea programului: Mentorat în educaţie 
Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate

 • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
 • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
 • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
 • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
 • elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului educaţional

5

1

3

1

Educaţia diferenţiată

5

1

3

1

Activităţi de practică pedagogică

5

1

3

1

întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

CALENDARUL PROGRAMULUI

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Psihosociologia grupului educaţional

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

2

8-14 1 h pauză

Educaţia diferenţiată

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

3

8-14 1 h pauză

Activităţi de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

4

8-14 1 h pauză

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Văduva Mădălina

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:
frecvenţă - 10% (prezenţă fizică);
activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain - stormingul, interviul, înregistrări audio-video); proiecte, referate, portofolii -«10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2. Resurse umane

 • Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

VĂDUVA MĂDĂLINA - prof. dr. fizică, grad didactic I; formator şi mentor

 • CV curopass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus

Certificare: adeverinţe CCD