1. Criterii curriculare
Denumirea programului: Leadership si comunicare
Tipul programului: formare și dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: manageri, membrii CA ai unitaților școlare din învățământul preuniversitar, responsabili comisii metodice
Justificarea ofertei:
Durata:
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate

- Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 • Comunicarea. Tipurile comunicării

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

 • Comunicarea instituțională

4 h

1h

2,5 h

0,5 h

 • Conceptul de leadership. Liderul în organizaţie; funcţiile liderului - direcţia, motivarea şi reprezentarea; leader vs manager –competențe de bază ale liderului

4 h

1h

2,5 h

0,5 h

4. Modele şi teorii de leadership. Leadership situaţional: concept şi descrierea principalelor modele; Stiluri de leadership: modelul lui Hersey & Blanchard cu aplicaţii, (teoria trăsăturilor, Tannenbaum - Schmidt, Blake-Mouton, Modelul tridemensioanl al eficaităţii, Greiner etc)

2 h

0,5 h

1 h

0,5 h

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones).
Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

2 h

0,5 h

1h

0,5 h

6. Stiluri personale ale leaderilor. Modalităţi de influenţare a colaboratorilor

2 h

0,5 h

1h

0,5 h

7 .Motivarea Stiluri de învăţare pentru adulţi (Honey & Mumford, Kolb); Stiluri de leadership pentru formare (Goleman); Etapa a 5- a procesului de învăţare (Joyce & Showers)

2 h

0,45 h

1h

0,15 h

8. Conflictul: semnificaţie, dinamică, efecte, etape, tipuri .
Strategii folosite în managementul conflictelor; Abordarea conflictelor prin prisma stilurilor de leadership
Reacţii la conflict şi stress

2 h

0,45 h

1h

0,15 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 h

12,5

5,5 h

 • Calendarul programului

Ziua

Interval
orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

15.00-16.00

Comunicarea. Tipurile comunicarii

curs

Prof. Popescu Mădălina Adriana

16.00-1.700

aplicaţii

17.30-18.00

evaluare

18.00-18.30

 

curs

Prof Ene Gabiela Ana

18.30-19.00

aplicaţii

19.00-19.30

evaluare

2

8.00-9.00

Comunicarea instituțională
(4h)

curs

Prof Ene Gabiela Ana
Prof. Popescu Mădălina Adriana

9.00-10.00
10.30-12.00

aplicaţii

12.00-12.30

evaluare

13.00-14.00

Conceptul de leadership.(4h) Liderul în organizaţie;funcţiile liderului - direcţia, motivarea şi reprezentarea; leader vs manager –competențe de bază ale liderului modele; Stiluri de leadership: modelul lui Hersey & Blanchard cu aplicaţii, (teoria trăsăturilor, Tannenbaum - Schmidt, Blake-Mouton, Modelul tridemensioanl al eficaităţii, Greiner etc)

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

14.00-15.00

aplicaţii

15.30-17.00

 

17.00-17.30

evaluare

 

 

15.30-16.00

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones).
Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

 

16.00- 17.00

aplicaţii

 

evaluare

3

8.00-9.00

5. Introducere în teoria culturilor organizaţionale. Modele culturale (G. Hofstede, Goffee / & Jones). Reprezentarea: Liderul ca exponent şi formator al culturii organizaţionale: promovarea valorilor esenţiale ale culturii organizaţionale.

curs

Prof. Popescu Mădălina Adriana

9.00-9.30

aplicaţii

9.30-10.00

evaluare

10.30-12.30

6. Stiluri personale ale leaderilor. Modalităţi de influenţare a colaboratorilor

curs

Prof. Ene Gabiela Ana
Prof. Popescu Mădălina Adriana

aplicaţii

evaluare

13.00-15.00

7 . Motivarea Stiluri de învăţare pentru adulţi (Honey & Mumford, Kolb); Stiluri de leadership pentru formare (Goleman); Etapa 5 a procesului de învăţare (Joyce & Showers)

curs

Prof. Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

aplicaţii

evaluare

 

15.30-16.00

8. Conflictul: semnificaţie, dinamică, efecte, etape, tipuri. Strategii folosite în managementul conflictelor; Abordarea conflictelor prin prisma stilurilor de leadership
Reacţii la conflict şi stress

curs

Prof Ene Gabiela Ana

Prof. Popescu Mădălina Adriana

 

16.00- 17.00

aplicaţii

 

17.00-17.30

evaluare

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

2.Resurse umane
Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

 • Prof. Ene Gabiela Ana- formator national
 • Prof. Popescu Mădălina Adriana – formator national
 • CV europass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus

Certificare: adeverinţa CCD.