1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: învăţători debutanți

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-       Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social,

-       Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,

-       Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,

-       Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,

-       Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant,

-       Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

1. Curriculum școlar

4h

1 h

3 h

2. Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

3 h

3. Cadrul metodologic al învățării

4h

1 h

3 h

4. Proiectarea instruirii

4 h

1 h

3 h

5. Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

2 h

4 h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

6 ore

16 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

 

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

 

 

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa   și implicare

      Evaluare continuă care vizează acope-rirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, ne-voile de formare ca urmare a sesiunii, ana-liza punctelor slabe in vederea transfor-marii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

       Alcătuirea și prezentarea unui por-tofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-          Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

-          Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

     2. Resurse umane

-  Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, formator judeţean

-  Prof. Predișor Corina, formator judeţean