Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar

Justificarea ofertei:

Cariera este ansamblul rolurilor profesionale performante de-a lungul  vieții active a căror succesiune poate urma traiectorii diferite în timp.           

Traiectoria în carieră depinde un numai de resursele acționare ale persoanei la începutul carierei și  pe parcursul  ei, ci  și de oportunitățile și mai ales de modul în care individul are obiective în carieră clare și e capabil să se folosească de aceste oportunități pentru a le atinge.

Cariera şi managementul carierei trebuie abordate prin prisma progreselor înregistrate în domeniul managementului resurselor umane din care face parte integrantă şi managementul carierei.

Managementul carierei trebuie văzut atât  prin prisma intereselor organizaţiilor cât  şi ale angajaţilor. În această idee, managementul carierei are în vedere atât procesul de planificare a carierei care vizează modul de avansare a angajaţilor în cadrul organizaţiei conform necesităţilor acesteia, performanţele angajaţilor, potenţialul acestora şi preferinţele lor, cât şi asigurarea succesiunii manageriale cu menirea de a asigura pe cât posibil organizaţia că va dispune de persoanele de care are nevoie pentru a-şi atinge obiectivele .

Durata:     24 ore

 Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/social
  • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală,  complexă, totală (ectosemantică), multiplă, diversificată şi  specifică;
  • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
  • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
  • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor   moderne privind formarea ,,schemelor de acţiune” şi a capacităţilor de cunoaştere;
  • Formarea, dezvoltarea, exersarea competenţelor de management al carierei;

  Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

I. Planificarea şi dezvoltarea carierei. Cariera: definire (accepţiune tradiţională şi modernă), factorii care influenţează alegerea carierei Continuarea traseului educaţional sau inserţia profesională: consecinţe, avantaje, limite

6 h

2 h

4 h

II. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personal. Valori, interese, aptitudini. Profil de personalitate – profil vocational. Strategii ICT de căutare şi managementul informaţiei

8 h

2 h

6 h

III. Managementul carierei cadrului didactic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare, psiho-sociale, de evaluare, tehnice şi tehnologice. Oportunităţi europene de dezvoltarea carierei, prin Programul de învăţare de-a lungul întregii vieţi

8 h

2 h

6 h

Evaluare finală

2 h

 

 

Total

24

6 h

16 h

Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8-14

Planificarea şi dezvoltarea carierei. Cariera: definire (accepţiune tradiţională şi modernă), factorii care influenţează alegerea carierei Continuarea traseului educaţional sau inserţia profesională: consecinţe, avantaje, limite

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

PsihologNichita Ligia

II

8-16

Autocunoaşterea şi dezvoltarea personal. Valori, interese, aptitudini. Profil de personalitate – profil vocational. Strategii ICT de căutare şi managementul informaţiei

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

PsihologNichita Ligia

III

8-16

Managementul carierei cadrului didactic. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţio-nare, psiho-sociale, de evaluare, tehnice şi tehno-logice. Oportunităţi europene de dezvoltarea carierei, prin Programul de învăţare de-a lungul vieții

curs

aplicaţii

evaluare

 

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

PsihologNichita Ligia

IV

12-14

Evaluare finală

evaluare

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Grama Aurelia

PsihologNichita Ligia

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea in timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde un Plan de dezvoltare a carierei,

prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

II. Resurse umane

Prof. Grama Aurelia, formator județean

Prof. Papuzu Cornelia, formator județean

Psiholog Nichita Ligia, formator județean