1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Profesori diriginți – toate nivelele de învăţământ

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-       Dezvoltarea personală a profesorilor diriginți;

-       Aprofundarea cadrului legislativ;

-       Analiza specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei;

-       Organizarea activităţilor de dirigentie;

-       Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală,orientarea în carieră;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Dirigintele – atribuții și responsabilități

5

1

3

Cadrul legislativ al profesiei

2

2

-

Organizarea activităţii de dirigenție

8

2

6

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

5

1

4

Evaluare finală

4

 -

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Dirigintele – atribuții și responsabilități

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

 

2

Cadrul legislativ al profesiei

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

3

9-17

Organizarea activităţii dirigenție

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

4

9-14

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

curs

aplicaţii

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Nicula Florentina Cristina

Georgescu Maria

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

 

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

               

2. Resurse umane

prof. Nicula Florentina Cristina, director CJRAE Vâlcea, formator județean

prof. Georgescu Maria – coordonator CJAP Vâlcea