1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabili proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ

Justificarea ofertei: responsabili proiecte europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte. Profesorii care doresc sa cunoasca particularitatile programului Erasmus+

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a.                   Competenţe vizate

1.Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2.Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3. Conceperea de parteneriatele strategice transnaționale care urmăresc să dezvolte inițiative care abordează unul sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului și promovează inovarea, schimbul de experiență și know how între diferite tipuri de organizații implicate în educație, formare și tineret sau în alte domenii relevante.

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.      Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

7h

2h

4h

1h

2.      Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

8h

2h

4h

2h

3.      Programe alternative

7h

2h

4h

1h

4.      Evaluare

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

6        h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

Curs

 

 

 

 

Prof Marandici Tatiana

 

Prof. Croitoru

Roxana

 

Prof. Matei Marilena

 

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

2.Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

Proiecte de Mobilitate   (actiunea cheie 1)

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Realizarea unui proiect european.

Prezentarea orală, teoretică și practică a unei etape de scriere cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

-prof. Marandici Tatiana, director CCD Valcea, formator județean

- prof. Croitoru Roxana, inspector proiecte educationale, formator județean

- prof. Marilena Matei, formator județean