1.Criterii curriculare

      Denumirea programului: Informatizarea bibliotecii şcolare

      Publicul  ţintă vizat:bibliotecari şcolari

      Justificarea ofertei: În contextul dinamicii societăţii actuale, când tehnologia şi informatia sunt menite să schimbe radical stilul de viaţă al omului contemporan, bibliotecile şi bibliotecarii trebuie să se adapteze mediului electronic, transformându-se din biblioteci tradiţionale în biblioteci care îşi desfăşoară activitatea prin prisma noilor tehnologii.

Durata:   24 ore de formare

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Prelucrarea în sistem informatizat a documentelor existente in bibliotecile scolare si crearea bazei de date a bibliotecii

Responsabilizarea in folosirea Internetului

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Necesitatea informatizării bibliotecilor şcolare

1 ora

1 ora

 

-

Prezentarea programului de biblioteca al CCD

2 ore

-

2 ore

 

Prezentarea stadiului informatizării in bibliotecile şcolare din judeţ

4 ore

4 ore

   

Resursele Internet în biblioteci – probleme de responsabilitate

1 ora

1 ora

   

Evaluarea programelor existente pe teren, aplicaţii

14 ore

-

14 ore

 

Evaluare finală

2 ore

-

-

2 ore

Total

24 ore

6 ore

16 ore

2 ore

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9,00-17,00

Necesitatea informatizării bibliotecilor şcolare

Prezentarea programului de biblioteca al CCD

Prezentarea stadiului informatizării in bibliotecile şcolare din judeţ

Curs

Aplicaţii

Puranu Georgeta

2

9,00-16,00

 Evaluarea programelor existente pe teren, aplicaţii

Aplicaţii

Puranu Georgeta

3

9,00-16,00

Evaluarea programelor existente pe teren, aplicaţii

Aplicaţii

Puranu Georgeta

4

9,00-11,00

Evaluare finală

evaluare

Puranu Georgeta

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 prezenţa si implicare

-  frecvenţă –  (prezenţă fizică);

- activitatea–  (prezenţă activă)

Realizarea unui portofoliu tematic/ Realizarea blogului bibliotecii

1.              Resurse umane

Bibliotecar Puranu Georgeta, formator judetean