Acest program de formare (89 ore, 25 credite) va crea un cadru în interiorul căruia cadrele didactice să aibă posibilitatea de a-și perfecționa competențele profesionale, dar și cele transversale, iar acest program vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale județului nostru.

Grupul ţintă al cursului este alcătuit din de cadre didactice, din județul Vâlcea.

Pornind de la OMECTS nr 5564 / 07.10.2011 şi de la Standardele pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control –Director ( director adjunct ) unitate de învăţământ acest program de formare îşi propune să formeze cursanţilor următoarele competenţe generale: competențe de comunicare și relaționare, competențe psiho-sociale, competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale, competențe de de conducere și coordonare, competențe de evaluare, competențe de gestionare și administrare a resurselor, competențe care vizează dezvoltarea instituțională, competențe care vizează self-managementul.

Programul de formare este structurat pe două module astfel:

Modulul I – Elemente ale managementului strategic

I.1.  Managementul strategic

I.2. Managementul de proiect

I.3. Managementul asigurării calităţii

Modulul II – Premisele  dezvoltării  oraganizaţiei şcolare

II.1. Managementul clasei / grupei de elevi

II.2.  Managementul comunicării

II.3.  Managementul activităţilor extracurriculare

Formatori:

- Inspector școlar general, prof. Bică Andra

- Director CCD Vâlcea, prof. Luca Adrian

- Profesor metodist CCD Șandru Valeria

- profesor metodist CCD Samoilă Daniela Mihaela

- Prof. psiholog Banu Denise

- Prof. Ochescu Maria

 

Program cu taxa.