1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: Cursul își propune să evidențieze importanța e-Learning-ului, predarea și învățarea interactivă la diferite discipline prin lecții interactive și instrumente online utile în învățare.

Elevii și profesorii sunt tot mai preocupați să utilizeze la deplinul potențial mijloacele ICT – Tehnologia informației și a comunicațiilor pentru a se adapta noilor forme de învățământ și noilor cerințe de pe piața muncii.

Utilizarea mijloacelor ICT în învățământ a condus de la un mediu de învățare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai reprezintă sursa cheie de informație și de transmitere a cunoștințelor, ci colaboratori ai elevilor, iar elevii nu mai sunt receptori pasivi de informație, ci se implică activ în propria lor instruire.

Durata: 24 ore

 1. Curriculum-ul programului:
 1. Calculatorul și rețelele de calculatoare
  1. Structura calculatorului
   1. Structura generală a unui calculator
   2. Unitatea de memorie internă
   3. Microprocesorul
   4. Dispozitive periferice
   5. Componenta software a unui calculator
  2. Rețele de calculatoare
   1. Noțiunea de rețea de calculatoare
   2. Avantajele și dejavantajele utilizării rețelelor de calculatoare
   3. Rețeaua Internet
 2. E-Learning
  1. Noțiunea de e-Learning și importanța sa în contextul actual al sistemului de învățământ românesc
  2. Sisteme de e-Learning din România
 3. Predare și învățare interactivă
  1. Materiale și resurse interactive de învățare
  2. Utilizarea produselor multimedia în procesul de predare-învățare-evaluare
   1. Wiki, bloguri
   2. Jocuri și simulări
   3. Cursuri online și tutoriale
   4. Biblioteci virtuale și e-Books
   5. Platforme de e-Learning
   6. Utilizare Google Drive

b. Compentențe vizate           

- Utilizarea adecvată a informațiilor furnizate de platformele on-line de învățare

- Analiza critică a proceselor specifice TIC, a mijloacelor multimedia ce pot fi folosite la clasă

- Definirea și utilizarea principalelor mijloace multimedia în context educațional

- Utilizarea metodelor și mijloacelor de învățare prin metode multimedia (plaforme on-line, blog-uri, site-uri de tip wiki, biblioteci virtuale etc.)

- Elaborarea, aplicarea probelor și instrumentelor de evaluare folosind mijloace multimedia

Denumire modul/ temă

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare

Calculatorul și rețelele de calculatoare

6

3

2

1

E-Learning

6

3

2

1

Predare și învățare interactivă

10

4

5

1

Evaluare

2

 

 

2

 1. Calendarul programului       
1.png2.png

Modalități de evaluare          

- Activitate practică – realizarea a trei fișiere în Google drive ce pot fi utilizate la o oră la clasă (studiu de caz, test,  listă de site-uri educaționale pentru disciplina predată)

- Plan de lecție pentru disciplina predată, care să presupună utilizarea a cel puțin un mijloc multimedia dintre cele studiate de către elevi.

2. Resurse umane

Formatori      

Prof. Grecea Violeta

Prof. Țenea Codruța Elena