1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic

Justificarea ofertei:

    Cursul „STOP – VIOLENȚEI!" își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru persoanele care se află în situații de risc privind violența.

      Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice privind dezvoltarea unor competenţe de gestionare eficientă a celor două fenomene la nivelul şcolii şi promovarea unor valori, atitudini precum comunicare optimă, toleranţă, responsabilitate între toţi partenerii implicaţi în activitatea instructiv–educativă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Dezvoltarea capacității de elaborare a unor planuri de acțiune personală în contexte educaționale variate cu potențial disfuncțional (violență/ absenteism școlar);

Utilizarea adecvată a strategiilor didactice interactive;

Competențe psiho-sociale de aplicare a tehnicilor constructive de management al conflictelor, de construire a echipei, comunicare asertivă, etc., în influențarea/ reglarea comportamentului propriu și al grupurilor de elevi cu care se lucrează;

De promovare a unor exemple  de bune practici la nivelul clasei de elevi/ școlii în domeniul inițiativelor/ proiectelor anti-violență/ prevenirea absenteismului școlar;

 

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

MODUL 1. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ŞCOLARE

TEMA1. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

Violența umană. Violența școlară

Cauze ale violenței școlare

Experiența școlii în prevenirea și combaterea fenomenelor de violență

7 ore

1 ore

 

6 ore

TEMA 2. Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

Colectarea de informații relevante privind fenomenele de violență şcolară

Dezbaterea rezultatelor investigației si definirea problemelor

Formularea problemelor. Identificarea cauzelor

Elaborarea unei strategii anti-viole la  nivelul scolii

8 ore

1 ore

7 ore

MODUL 2. MEDIEREA

Ce este medierea? Pregatirea pentru mediere. Co-medierea

Principiul medierii

Principiul 1: Separarea persoanelor de problema

Principiul 2: Concentrare asupra intereselor, nu asupra pozitiilor

Pricipiul3: Crearea de optiuni pentru un castig reciproc

Principiul 4: Folosirea de criterii obiective

7 ore

1 ore

6 ore

Evaluare finală

2 ore

 

 

Total

24 ore

 

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

MODUL 1.

TEMA1. Violența şcolară: delimitări conceptuale, tipuri, cauze

 

curs

aplicaţii

prof. Sandru Valeria

prof. Dicu Sevastia Lizuca

2

9-17

curs

aplicaţii

3

9-17

MODUL 1.

TEMA 2. Acțiuni de prevenire şi combatere a violenței şcolare

 

curs

aplicaţii

4

9-17

curs

aplicaţii

5

9-15

 

MODUL 2.

MEDIEREA

 

curs

aplicaţii

6

9-15

curs

aplicaţii

 

9-13

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

Elaborarea unui Proiect educativ: „”Strategia mea anti-violență  la  nivelul  clasei de elevi/ scolii.

Colocviu: prezentarea proiectului educativ și a raporului de evaluare

2. Resurse umane

prof. Sandru Valeria – formator national, CCD Valcea

prof. Dicu Sevastia Lizuca – formator national, CSEI Babeni