1.  Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul este plasat în contextul unei revoluţii tehnologice foarte rapidă. În acest sens, şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale. Acestea nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice, impunându-se o abordare integrată a curriculumului şcolar. Integrarea curriculară se realizează prin stabilirea unor relaţii clare de convergenţă între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini şi valori care aparţin disciplinelor şcolare distincte, al obiectivelor sau al metodelor .

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

  • Iniţierea şi înţelegerea corectă a conceptului de transdisciplinaritate,
  • Formarea competenţelor de proiectare a activităţilor didactice transdisciplinare,
  • Proiectarea activităţii didactice din perspectiva abordării transdisciplinare
  • Proiectarea instrumentelor/testelor de evaluare transdisciplinar

Module tematice

Modulul I - Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

Modulul II -  Curriculum integrat

Modulul III - Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

Modulul  III - Evaluarea din perspectivă transdisciplinară

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

7h

2h

4h

1h

Curriculum integrat

8h

2h

4h

2h

Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

7h

2h

4h

1h

Evaluarea din perspectivă transdisciplinară

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Transdisciplinaritatea – o nouă viziune educaţională

Curs

 

 

Prof Ovidiu Tănase

 

Prof. Maria Ochescu

 

 

 

Prof. Daniela Samoilă

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

 

8.00-9.00

2. Curriculum integrat

 

 

 

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Proiectarea activităţilor didactice transdisciplinare

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 

Proiectarea unei activități didactice din perspectiva abordării transdisciplinare

2. Resurse umane

  Prof. Ochescu Maria, formator județean

  Prof. Daniela Samoilă, professor metodist CCD, formator județean

  Prof Ovidiu Tănase , formator județean