1. Criterii curriculare:

Grup țintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar. 

Justificare:   programul este consecinţa O.M.E.N. nr. 5144 / 26.09.2013  privind aprobarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie şi dezvoltă participanţilor competenţe de a practica şi de a forma norme de conduită morală, etică şi de integritate în domeniul managementului educaţional şi al educaţiei privind anticorupţia. 

Durata: 16 ore

Curriculumul programului:

a. Competenţe vizate :

  • valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională în mediul socio-profesional actual;
  • aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale şi de implementare a măsurilor preventive, în contextul legal privind anticorupţia.

b. Planificare pe stagii

1. Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie – 3 ore

2. Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie – 5 ore

3. Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie – 3 ore

4. Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţieişi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social – 3 ore

5. Evaluare – 2 ore

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Cadrul legislativ, valori fundamentale şi principiile promovate de Strategia Anticorupţie în Educaţie

2. Instrumente şi tipuri de intervenţii propuse de Strategia Anticorupţie în Educaţie

Curs

10 – 16

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

3. Obiectivele Strategiei Anticorupţie în Educaţie  

4. Prevenirea corupţiei prin valorizarea rolului educaţieişi prin aplicarea măsurilor anticorupţie la nivel instituţional şi social

Curs

10 – 14

Aplicaţii

III (2 h)

9 – 11

Evaluare

Evaluare

  1. Modalităţi de evaluare a cursanţilor: chestionare, portofoliu cuprinzând fişele de reflecţie completate după fiecare activitate de formare şi produsele realizate în timpul activităţilor de formare.

2. Resurse umane :

- formatori autorizaţi MENCS;

- prof. Mărăndici Tatiana, formator național,

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean,

- prof. Samoilă Daniela, profesor metodist CCD, formator județean.