Public-țintă vizat:  Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ

Justificare: Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Durata: 40 ore (10 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop: creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor.

Obiective:

  • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de inspecție şcolară la înalte standarde de calitate;
  • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de metodist al Inspectoratului Școlar Județean;
  • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de metodist  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

  • Monitorizarea cadrelor didactice repartizate
  • Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele didactice pe care le inspectează
  • Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei.
  • Elaborarea raportului scris de inspecţie
  • Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare
  • Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I.Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ – 12,5 ore

II.Managementul carierei didactice – 9,5 ore

III.Profesorul metodist și inspecția școlară – 12,5 ore

 IV.Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional Marketing – 3,5 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 270 lei/ cursant