I. PROGRAME  ACREDITATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. Management educațional strategic

Cadre didactice

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

prof.Samoilă Daniela Mihaela

Prof. psiholog Banu Denise

Prof. Ochescu Maria

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

I.2. Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

cadre didactice care predau Informatica si TIC in invatamantul preuniversitar

formatorii acreditati prin OMEN 4586/09.08.2017

Prof. metodist Valeria Șandru

I.3. Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

personal didactic cu specializarea fizică, chimie, biologie

prof. Ionescu Gabriela

prof. Marin Badea - Laurențiu

 

Prof. metodist Diaconescu Cristina

 

II. PROGRAME ÎN CURS DE ACREDITARE

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Formatori

Monitorizare

II.1. Comunicare în limba engleză

Cadre didactice și personal didactic auxiliar

Prof. Stăncuț Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

Prof. metodist Ciobanu Dumitru

 

II.2. Strategii didactice de promovare a mediului educațional

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Profesori metodisti CCD

Prof. Ciobanu Dumitru

 

 

III. PROGRAME  AVIZATE

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.1 Aria curriculară ”Limbă și comunicare”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

 

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.2. Aria curiiculară ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.3. Aria curriculară ”Om și societate”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate”

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.4. Aria curriculară ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte”

 

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.5. Aria curriculară ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

 

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.6. Aria curiiculară ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.1. Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

III.1.7. Învățământ primar și preprimar

profesori debutanți din învățământul primar și preprimar

- inspector şcolar de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.2. Program de formare pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar

profesori încadrați în anul școlar 2017 /2018 cu statut de suplinitor

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști

- prof. Diaconescu Cristina, CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, CCD Vâlcea

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare / ocupare a posturilor vacante

cadre didactice din învățământul preuniversitar

 

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.4. Program de formare a evaluatorilor pentru probele practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă

cadre didactice din învățământul preuniversitar

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.5. Program de formare a metodiștilor ISJ

cadre didactice din învățământul preuniversitar metodiști ISJ

 

- inspectori şcolari de specialitate

- profesori metodiști CCD

 

prof. metodist Șandru Valeria

III.6. Programe de formare tematice

III. 6.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru predarea în programul ”A doua şansă”

cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal auxiliar

Prof. Păuşescu Ioana Consuela

Prof. Becheru Ramona Florentina

prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.2. Abilităţi de prevenire a absenteismului şi creştere a participării şcolare

cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Prof. psih. drd. Calotă Elena Daniela

Prof. Popa Emil

 

prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6. 3. Abordarea  integratoare  a  egalității  de  șanse

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Şandru Valeria,

Prof. Georgescu Alina

Prof. Faităr Cristian - Cosmin

prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6. 4.Comunicarea  eficientă  în  mediul educațional

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof.Preoteasa Ana Maria

prof. Gherghinoiu Elena Mihaela

 

prof. metodist Pleșea Cristina Adina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.5. Comunicarea – factor esențial în reușita școlară

cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Prof. Onogea Ioan

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

prof. metodist Pleșea Cristina Adina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.6. Consiliere şi orientare

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi

Prof. Şandru Valeria

Prof. Banu Denise

prof. metodist Pleșea Cristina Adina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.7. Consiliere pentru educație timpurie

cadre didactice din învățământul preuniversitar

Prof. Bică Andra

prof. Din Maria Andreea

prof. metodist Pleșea Cristina Adina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.8. Curriculum la decizia şcolii

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Ulmeanu Laurențiu

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. metodist Pleșea Cristina Adina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.9. Logopedia în școli și gradinițe

cadre didactice din judeţul Vâlcea care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcolile de masă

Logoped Lazăr Mariana

Logoped Ohîi  Maria

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.10. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

Profesori diriginți/ învățători/ educatoare – toate nivelele de învăţământ

prof. Nicula Florentina Cristina

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.11. Dezvoltarea abilităţilor emoţionale la şcolarul mic

Cadrele didactice, consilieri şcolari

Prof. Nichita Ligia

Prof. Lupu Daniela

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.12. Dezvoltare profesională și evoluția în carieră

cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Prof. Apostol Doinița

Prof. Șandru Valeria

Prof. Stroescu Laura

Prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.13. Dezbatere, oratorie și retorică

cadre didactice care  vor sa predea opţionalul  ”Dezbatere, oratorie şi retorica” sau să înfiinţeze un club de bate

Prof.Cioinică Maria

Prof.Cioinică Constantin

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.14.  Dezvoltarea profesională şi evoluţia în cariera didactică a profesorilor din aria curriculară om şi societate

profesori debutanţi(care deţin gradul didactic definitiv, respectiv gradul didactic II) ce predau urmatoarele discipine: istorie, geografie, religie, stiinte socio-umane

prof. Luca Adrian

prof. Ulmeanu Dan Laurențiu

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.15. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

Prof. Ancuţa Giorgiana

Prof. Bondoc Luminiţa

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.16. Didactica pentru învăţământul primar

învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

Prof. Şandru Valeria

Prof. Onogea Ioan

Prof. Predișor Corina

Prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.17.  Egalitatea de gen și stilul de viață sănătos

cadre didactice și personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Prof. Șandru Valeria

  Prof. Petrescu Angela

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.18. Elemente de didactică modern a geografiei pentru debutul în cariera didactică

profesori care predau disciplina  GEOGRAFIE din învăţământul preuniversitar (învǎṭǎmânt primar, gimnazial, liceal)

Prof. dr. Pârvulescu Emil

Prof. Pârvulescu Mihaela

Prof. Onogea Ioan

 

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.19. Didactica specialităţii din învățământul preuniversitar tehnologic

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic

Prof. Manea Luminița

Prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.20. Intervenții educaționale de suport pentru elevii/ copiii cu CES ( dificultăți de învățare, ADHD și autism) integrați în școlile de masă

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă

Prof. Nițoi Octaviana

Prof. Vlădescu Anca Maria

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.21. Intervenții educaționale în orientarea școlară și profesională a elevilor

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Şandru Valeria

Prof. Georgescu Maria

Prof. Mărgărita Elena Antoanela

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.22. Instrumente online folosite în activitatea didactică

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Prof. Ciochină Luisa

Prof. Farcaşanu Antoanela

Prof. Şandru Valeria

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.23. NOILE MEDIA ÎN DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI TINERILOR

profesori din învăţămantul preuniversitar

Prof. Diaconescu Cristina

Prof. Vlăsceanu Lorena Erika

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.24. ȘCOALA INCLUZIVĂ - ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

cadre didactice și personal didactic auxiliar

prof. Şandru Valeria

prof.drd. Dicu Sevastia Lizuca

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.25. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Prof. Şandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Din Maria Andreea

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.26. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.27. Educație multiculturală în școală

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Prof. Bică Andra

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Tănase Ovidiu

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.28. Integrarea profesională de succes a cadrelor didactice prin activitatea de mentorat

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.29. Strategii creative pentru managementul clasei

Cadre  didactice care se pregătesc pentru susținerea de examene de definitiva, titularizare, grade didactice și altele

Prof. Predisor Daniela

Prof. Mosor Ana - Maria

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.30. Leadership managerial eficient, premiză a  asigurării  calității serviciilor educaționale din şcoala ta

Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ, cadre didactice care aspiră la funcția de director

Prof. Adina Dobrete

Prof. Mihai Fârtat

Prof. Doru Dumbrăvescu

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.31. Management administrativ și dezvoltare instituțională

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Bică Andra

Prof. Şandru Valeria

Prof. Luca Adrian

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.32. Evoluția în cariera didactică

Personal didactic şi didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.33. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar

administratori financiari

ec. Oprescu Georgeta

ec. Fulgescu Luminița

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.34. Manager de proiect

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Bică Andra

Prof. Croitoru Elena Roxana

Prof. Şandru Valeria

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.35. Management prin obiective - competenţe necesare coordonatorilor de proiecte şi programe educative

cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe

Prof. Trăistaru Gabriela

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.36. Managementul resurselor umane în învăţământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Prof. Jipescu Ana

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

Prof. Statie Silviu

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.37 Integrarea TIC în activitatea didactică

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar

prof. Ochia Mădălina

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.38. Practici inovative în predarea limbii române

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

prof. Preda Elena Gabriela

prof. Stanca Mariana Lelia

prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.39. Mijloace moderne şi creativitate în educaţia  religioasă

profesori de religie

Prof. Popescu Romeo

Prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.40. Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină 

Profesori de franceza; viitori candidati la examenul de titularizare

 

Prof. Dumitrescu Valeria

Prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.41. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor de mobilitate si parteneriat strategic

responsabili comisii proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ,responsabili ONG-uri sau asociatii participante la proiecte euroene

prof. Matei Marilena

prof.Croitoru Roxana Elena

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.42. Perfecționarea profesorilor metodiști din  învățământul tehnic și elemente de Tehnologia informării și comunicării

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din IPT având gradul didactic I

 

prof. Manea Luminița

prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.43. Prevenirea consumului de droguri

cadre didactice și didactice auxiliare cu studii superioare

Prof. Georgescu Maria

Prof. Şandru Valeria

Prof. Hoidrag Mihaela

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.44. Rolul facilitatorului în prevenirea abandonului școlar

Personal didactic şi didactic auxiliar

Prof. Grama Aurelia

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.45. Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare

responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

prof. Luca Adrian

prof. Şandru Valeria

prof. Ciobanu Dumitru

prof. metodist Diaconescu Cristina

III.6. Programe de formare tematice

III.6.46. Strategii didactice moderne de predare - învățare

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. metodist Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist Șandru Valeria

Prof. Purice Corina

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.47. Şcoala – partener al părinţilor în educarea copiilor

cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Prof. Ancuţa Giorgiana

Prof. Comăneci Titina

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.48. Școala altfel – program pentru dezvoltarea abilităților de viață la elevi

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela

prof. Din Maria Andreea

Prof. Ciobanu Dumitru

 

III.6. Programe de formare tematice

III.6.49. Tehnologii de informare și comunicare în managenetul educațional

personal de conducere, îndrumare şi control

Prof. Din Maria Andreea

Prof. Burlan Adrian Eugen

Prof. metodist Valeria Șandru

III.6. Programe de formare tematice

III.6.50 Kit de instrumente practice in disciplinarea pozitiva a clasei de elevi

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Predisor Daniela, CJRAE

Prof. Mosor Ana - Maria, CJRAE

Prof. metodist Valeria Șandru

 

 

 

IV. PROGRAME SPECIALE AVIZATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

IV.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Prof. Ionescu Lavinia

Prof. Pîrvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist Valeria Șandru

IV.2.  Formare utilizatori de aplicație CONCRET - Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. Șandru Valeria

prof. Ciobanu Dumitru

informatician Nedica Monica

informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin

Prof. metodist Pleșea Adina Cristina

IV.3. Management și consiliere pentru cariera didactică

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. metodist Șandru Valeria

insp. Apostol Doinița

Prof. Ciobanu Dumitru

 

IV.4. Strategia anticorupție în educație

personal didactic din învăţământul preuniversitar

formatori autorizaţi MENCS

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela

Prof. Ciobanu Dumitru

 

 

V. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar

- 40 ore (10 credite)

270 lei

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ

Prof. Șandru Valeria

V.2. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate

- 60 ore(15 credite)

300 lei

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

V.3. Formator -  cod COR 242401

- 30 ore

300 lei

Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale

V.4. Educație non formală pentru o școală Altfel

- 60 ore(15 credite)

300 lei

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

V.5. Leadership si management in organizatiile scolare

- 120 ore (30 credite)

420 lei

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

 

V. SIMPOZIOANE ȘI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Simpozionul Național, “Educație și cultură financiară”, ediția a V-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist Șandru Valeria

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a VIII-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

V.3. Work-shop tematic ”Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

V.4. Work-shop tematic ”Management și consiliere pentru cariera didactică”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar)