1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare:

Într-o lume şi un timp al mondializării, diversităţii şi mobilităţii, toleranţa sau respectul pentru celălalt, în familie, în comunitate sau între state, este mai necesară decât oricând. În esenţă, toleranţa nu înseamnă nici indulgenţă, nici indiferenţă, ci respectul şi aprecierea diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, grupuri, popoare sau religii. Toleranţa recunoaşte drepturile universale ale omului şi libertăţile fundamentale şi asigură supravieţuirea comunităţilor mixte în orice regiune a lumii. Toleranţa şi intoleranţa sunt în toate faptele noastre de viaţă, ale copiilor, tinerilor şi adulţilor, de la jocul din grădiniţe, până la jocul marilor puteri, în familie, circulaţia pe stradă, convieţuirea vecinilor, în milioanele de procese din tribunale, în toate instituţiile  publice.

Durata : 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

  • Competențe vizate:
  • Competenţe de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind toleranța;
  • Promovarea culturii toleranței prin cunoaștere reciprocă și a spiritului de acceptare a diversității ca element esențial al unei societăți deschise;
  • Competenţe în proiectarea, organizarea, implementarea şi evaluarea de programe specifice de promovare a egalității de șanse.

 

  • Panificarea  pe module tematice– timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Toleranța: valoare sau atitudine; Delimitări conceptuale

8

2.

Stereotipuri și prejudecăți

8

3.

Diversitate culturală: Interculturalitate, multiculturalitate. Promovarea egalității de șanse

6

4.

Evaluare finală

2

  • Calendarul programului  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Toleranța: valoare sau atitudine; Delimitări conceptuale

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Stereotipuri și prejudecăți

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Diversitate culturală: Interculturalitate, multiculturalitate. Promovarea egalității de șanse

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% -

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde un eseu cu tema „Promovarea egalității de șanse în școala mea” pe CD sau suport letric

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Grama Aurelia, profesor fizică,formator certificat ANPC

- Ioana Lidia- Paula, profesor chimie, director adjunct, formator certificat ANPC

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Pleșea Adina Cristina