1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Abilitarea cadrelor didactice pentru pentru a acţiona responsabil şi profesionist într-un mediu descentralizat prin integrarea tehnologiei de informare și comunicare în managementul educațional

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala  Gimnazială ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, CCD Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

- identificarea  variabilelor   comunicării  și  a   barierelor   care   împiedică transmiterea / receptarea/ înțelegerea corectă a unui mesaj;

- cunoaşterea principalelor reguli pentru integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică;

- reconstruirea culturii organizaţionale a mediului şcolar prin eficientizarea procesului de comunicare.

  • Planificarea modulelor tematice

Nr. crt.

Modul

Nr. ore

1.

 Clarificarea conceptelor managementului educaţional

2

2.

 Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

4

3.

 Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

6

4.

 Aplicarea TIC în Management Educțional

10

5.

Evaluare finala

2

 

  • Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

8 - 14

Clarificarea conceptelor managementului educaţional

Cunoașterea funcțiilor managementului educațional și aplicarea lor la specificul organizației școlare

Teorie + aplicații

II

(8h)

8 - 16

Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Aplicarea TIC în Management Educțional

Teorie + aplicații

III

(8h)

8-16

Componente structurale necesare instituției de învățământ pentru creșterea performanței ofertei educaționale

Teorie + aplicații + evaluare

IV

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

Modalități de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Din Maria-Andreea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Burlan Eugen Adrian, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ) Prof. Șandru Valeria