1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Justificare:

Violenţa umană reprezintă o problemă actuală ce îngrijorează societatea în ansamblul ei, astfel că, specialişti din diferite domenii, lideri de opinie, politicieni şi mass media aduc cu frecvenţă constantă în atenţia publicului larg această problemă..Există violenţă în viaţa publică, în cea privată, în instituţii, printre care şcoala, ca spaţiu public instituţionalizat, ocupă un loc privilegiat. Necesitatea evaluării dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală, identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului, analiza cauzelor generatoare de violenţă, elaborarea unor programe educaţionale de conştientizare şi schimbare a atitudinii faţă de violenţă, prin conştientizarea consecinţelor ei negative, nedezirabile, reprezintă o prioritate pentru spaţiul educaţional şi toţi actorii săi. În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a violenței.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Competenţe de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind violenţa şcolară.

Competenţe de evaluare corectă a dimensiunilor fenomenului de violenţă şcolară la nivelul instituţiilor în care funcţionează.

Competenţe de identificare a situaţiilor de violenţă şcolară şi a cauzelor generatoare a acestora.

Competenţe în proiectarea, organizarea, implementarea şi evaluarea de programe specifice de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă şcolară.

 

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Violența și agresivitatea umană. Violența școlară. Violenţă şi victimizare - caracteristici, forme de manifestare, strategii de identificare

8

2.

Cauze ale violenţei în şcoală - perspectiva individuală, familială, şcolară, mass media

6

3.

Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară. Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea violenţei

8

4.

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Violența și agresivitatea umană. Violența școlară. Violenţă şi victimizare - caracteristici, forme de manifestare, strategii de identificare

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (6 h)

8 – 10

Cauze ale violenţei în şcoală - perspectiva individuală, familială, şcolară, mass media

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

 

Aplicaţii

III (8 h)

8 – 10

Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară. Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea violenţei

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 16

Aplicaṭii

IV (2 h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde Studiu de caz – Prevenirea vilenței școlare, pe CD sau suport letric

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Grama Aurelia – profesor fizică la grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Păușescu Maria-Maricica, profesor Lb. Franceză, director grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD: Ciobanu Dumitru