Noutati an scolar 2022-2023

Cadrele didactice din judetul Vâlcea care au finalizat cursurile programului CRED, următoarele specializări: 

 • matematica (perioada 02.2020-04.2020)
 • fizica (perioada 02.2020-05.2020)
 • biologie (perioada 02.2020-05.2020)
 • limba română (perioada 02.2020 - 05.2020)
 • limba engleză (perioada 02.2020 - 05.2020),

sunt rugate să-și ridice atestatele de la biblioteca CCD în intervalul orar:  luni-joi 9-15 și  vineri  9-12.

Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED

 

Apel de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul preunivesitar, pentru programul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”,  implementat în sisitem online în cadrul proiectului CRED - ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”
 
 
 

 Către unitățile de învățământ din județul Vâlcea,

Vă informăm că activitatea de echivalare de credite profesionale transferabile s-a modificat.
Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.
Capitolul VI Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Mai multe detalii aici

 

 

Cadrele didactice din judetul Vâlcea care au finalizat cursurile programului CRED, următoarele specializări:

Învățământ primar (perioadele 09.2019-10.2019, 11.2019 - 01.2020, 02.2020-05.2020), 

Matematica (perioada 10.2019-01.2020), 

Fizica (perioada 10.2019-01.2020),

Biologie (perioada 10.2019-01.2020), 

Limba română (perioada 10.2019 - 12.2019), 

Limba engleză (perioada 11.2019 - 02.2020, 09-12.2020),

Geografie (perioada 09-12.2020), 

Istorie (perioada 10-12.2020), 

Religie  (perioada 09-12.2020), 

Educatie fizică (perioada 09-12.2020)

 

Seria S VII

 • Fizică (perioada 01-04.2021)
 • Biologie (perioada 02-04.2021)
 • Engleză (perioada 01-04.2021)
 • Geografie (perioada 01-03.2021)
 • Istorie (perioada 01-04.2021)
 • Religie  (perioada 01-04.2021)
 • Educatie fizică (perioada 01-03.2021)

 

Seria S VIII

 • Limba română (perioada 05-07.2021)
 • Matematică (perioada 05-07.2021)
 • Istorie (perioada 05-07.2021)
 • Religie (perioada 05-07.2021)
 • Geografie (perioada 05-07.2021)
 • Educatie fizică (perioada 05-07.2021

 

Seria  VI - Învățământ primar - perioada 01-03 2022

Seria  IX - Gimnaziu

 • Franceză (perioada septembrie - decembrie 2021)
 • Tehnologie (perioada octombrie - noiembrie 2021)
 • Chimie (perioada septembrie - noiembrie 2021)
 • Educație Fizică (perioada septembrie - noiembrie 2021)
 • Educație Socială (perioada septembrie - noiembrie 2021)


sunt rugate să-și ridice atestatele de la biblioteca CCD în intervalul orar:  luni-joi 9-15 și  vineri  9-12.