1.Criterii curriculare
Tip program: formare şi dezvoltare profesională
Publicul ţintă vizat: cadre didactice, asistenţi sociali, mediatori şcolari, inspectori, directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, dovedind o bună cunoaştere şi întelegere a reformei educaţionale non-formale din România, cât şi persoane din domenii diverse care au legatură cu elevii/ copii aflați în situație de abandon școlar.
Justificarea ofertei:
Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari si elevi) aflati la risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora în şcoala prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere.
Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a raspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Se urmăreşte ca metodele folosite să contribuie la creşterea motivaţiei pentru învăţare şi optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor. Activităţile proiectului vor implica dezvoltarea de parteneriate educaţie alternativă – elevi-părinţi prin activităţi practice menite să crească simţitor interesul copiilor pentru şcoala ca instituţie.
Vor fi îmbunătăţite metodele de consiliere a elevilor şi a părinţilor în vederea minimalizării părăsirii şcolii utilizând modalităţi de lucru inovatoare. Se va pune accent în principal pe maniera de lucru nonformală, ştiut fiind faptul că este cea care captivează şi aduce mai multe rezultate pe termen lung.
Durata: 24 de ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate:
 • Proiectarea, organizarea și realizarea activităţilor educative extracurriculare.
 • Proiectarea si organizarea activitatilor instructiv – educative in colaborare cu comunitatea.
 • Soluţionarea situaţiilor conflictuale, mediere, negocierea conflictelor, asigurarea unui climat de transparenţă, încredere şi responsabilitate în şcoală.
 • Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului scoala – familie.
 • Cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depasirea „situatiilor de criza”.

- Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

 • Abandonul scolar
 • Definire, cauze, efecte
 • Identificarea categoriilor de persoane care sunt in risc de abandon scolar, caracteristici ale acestora, si a celor care pot influenta abandonul contribuind la reducerea lui, harta abandonului scolar
 • Actiuni de prevenire a bandonului scolar
       
       

6 h

2 h

4 h

-

 • Ce este un facilitator
 • Exercitiu Construirea facilitatorului
 • Prejudecati, stereotipuri si cum influentează acestea facilitarea
       

5 h

1 h

4 h

-

 • Comunicarea
 • Comunicarea - feedback, bariere in comunicare, Ferestra Johary
 • Comunicare non-verbala, ascultarea activa
 • Conflicte - medierea conflictelor, negociere
       
       

6 h

2 h

4 h

-

 • Activitati specifice facilitării școlare
 • Rolul comunitatii in prevenirea abandonului scolar, factori interesati
 • Rolul educatiei nonformale in comunicarea cu beneficiarii (elevi si parinti)
       
       

5 h

1 h

3 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

15 h

3 h

 • Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I
(6 h)

8 – 9

Abandonul scolar

 • Definire, cauze, efecte
 • Identificarea categoriilor de persoane care sunt in risc de abandon scolar, caracteristici ale acestora, si a celor care pot influenta abandonul contribuind la reducerea lui, harta abandonului scolar
 • Actiuni de prevenire a bandonului scolar

Curs

Prof. Șandru Valeria
Prof. Papuzu Cornelia

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

II
(5 h)

8 – 10

Ce este un facilitator

 • Exercitiu Construirea facilitatorului
 • Prejudecati, stereotipuri si cum influentează acestea facilitarea

Curs

10 – 12

Aplicații

12 – 13

Aplicații

III
(6 h)

8 – 10

Comunicarea

 • Comunicarea - feedback, bariere în comunicare, Ferestra Johary
 • Comunicare non-verbala, ascultarea activa
 • Conflicte - medierea conflictelor, negociere

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

IV
(5 h)

8 – 10

Activitati specifice facilitării școlare

 • Rolul comunitatii în prevenirea abandonului scolar, factori interesati
 • Rolul educatiei nonformale in comunicarea cu beneficiarii (elevi si parinti)

Curs

 

10 – 12

Aplicații

12 – 13

Aplicații

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Prof. Șandru Valeria
Prof. Papuzu Cornelia

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

- frecvenţă – (prezenţă fizică);
- activitatea la seminar – (prezenţă activă)

Realizarea unui portofoliu
Completarea unui chestionar

2.Resurse umane
- prof. Papuzu Cornelia, formator regional, acreditat CNFPA,
- prof. Șandru Valeria, formator regional, acreditat CNFPA.

Certificare: adeverinţă CCD