1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

  • cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;
  • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;
  • promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;
  • cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;
  • cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;
  • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Instruirea asistată de calculator

5

2

2

1

2. Multimedia în educaţie

5

2

2

1

3. Sisteme de management al învăţării

6

2

3

1

4. Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

6

2

3

1

Evaluare finală

2

 

 

 

Total

24

8

10

6

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14

Instruirea asistată de calculator

curs

aplicaţii

evaluare

Prof. Ochia Florin

2

8-14

Multimedia în educaţie

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-14

Sisteme de management al învăţării

curs

aplicaţii

evaluare

4

8-14

Utilizarea tehnologiilor web în procesul didactic

curs

aplicaţii

evaluare

5

10 - 12

Evaluare finală

 

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-        frecvenţă

-        activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

2. Resurse umane:

  • prof. Ochia Florin - formator județean