1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabili comisii proiecte europene și profesori membri în comisia de proiecte europene din unitățile de învățământ,responsabili ONG-uri sau asociatii participante la proiecte euroene

Justificarea ofertei: responsabilii comisiilor pentru proiecte europene,cat si reprezentantii asociatilor sau ONG-urilor implicate in proiectarea si derularea proiectelor europene trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența de a scrie si aplica proiecte.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.Proiectarea și managementul proiectelor europene;

2.Propuneri de succes prin prezentarea concreta, nu teoretica, a cerintelor punctuale de realizarea a unei propuneri plecand de la modul in care propunerile de proiect sunt evaluate de expertii evaluatori;

3.Conducerea activitatilor ce se desfașoara in cadrul unui proiect european.

4.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

 

b. Planificarea modulelor tematice

 

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

5h

2h

2h

1h

Implementarea proiectelor ERASMUS+

18h

12h

4h

2h

Evaluare

1 h

-

-

1h

Total

 

 

14h

6 h

4h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Erasmus – o nouă etapă în realizarea programelor europene

 Prezentare proiecte europene si parteneriate strategice

Curs

 

 

Prof. Matei Marilena

Prof.Tenea Codruta

Prof.Croitoru Roxana Elena

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2.Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

3. Imbunatatirea capacitatii de implementare a proiectelor ERASMUS+

Evaluare finală

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

14.30-15.30

 

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Realizarea analizei  unui proiect european. Metode de implementare si diseminare.

Prezentarea orală, teoretică și practică a unei etape de scriere cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

prof. Matei Marilena, dir.adjunct Colegiul Energetic Rm.Valcea

prof.Tenea Codruta,responsabil comisie proiecte europene Colegiul Energetic Rm.Valcea

prof.Croitoru Roxana Elena,inspector proiecte europene ISJ Valcea