OFERTA 2016-2017

1.  Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în care omul este plasat în contextul unei revoluţii tehnologice foarte rapidă. În acest sens, şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competenţe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale.

Durata: 24 ore

a. Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacității de formare a unui stil de viață sănătos al elevilor în contextul unui mediu poluat și dinamic;

Adoptarea de conduite eficiente în ceea ce privește consumul de alimente, practicarea unui sport sau a unor exerciții fizice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor;

Cunoașterea unor programe de educație pentru sănătate care pot contribui la dezvoltarea unui comportament sănătos de viață;

Proiectarea de activități cu specific pentru un stil de viață sănătos.

Module tematice

Modulul I - Stil de viață sănătos

Modulul II – Programe de educaţie pentru sănătate în şcoli

Modulul III - Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viață sănătos

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Stil de viață sănătos

7h

2h

4h

1h

Programede educaţie pentru sănătate în şcoli

8h

2h

4h

2h

Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viața sănătos

7h

2h

4h

1h

Evaluarea finală

2 h

-

-

2h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(7 ore)

8.00-9.00

1. Stil de viață sănătos.

 

 

 

 

 

Curs

 

Prof.Petrescu Angela

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Șandru Valeria

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

   

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

 

8.00-9.00

2.Programe de educaţie pentru sănătate în şcoli

 

 

 

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(7 ore)

8.00-10.00

3. Planul de acţiune și strategii pentru un stil de viață sănătos

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa și implicare

Evaluare continuă vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 

Proiectarea unui plan de acțiune din perspectiva abordării stilului de viață sănătos.

 

2. Resurse umane

  Prof. Petrescu Angela, formator județean

  Prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: persoanele calificate a cărei intervenție se regăsește în sectorul serviciilor de crestere, îngrijire și educație timpurie a copilului și de susținere a părinților în consolidarea abilităților parentale.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

Identificarea elementele de bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie

Utilizarea elementelor de psihologie a relaţiei mamă-copil în perioada dezvoltării timpurii a copilului

Proiectarea şi evaluarea activităţilor educative cu copiii de la 0 la 3 ani

Asigurarea sprijinirii educative şi consilierea primară a părinţilor, precum şi îndrumarea acestora către specialişti dacă este cazul sau dacă au nevoie

Realizarea şi dezvoltarea de programe educative pentru copiii mici împreună cu părinţii acestora

Colaborează cu familia şi comunitatea locală

Utilizarea noile tehnologii informaţionale şi de comunicare pentru dezvoltarea profesională şi instituţiei în care activează

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

4h

2h

2h

-

Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

6h

2h

4h

-

Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

3h

1h

2h

-

Realizarea asistenței educative a părinților

3h

1h

2h

-

Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

3h

1h

2h

-

Monitorizarea dezvoltării copilului

3h

1h

2h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

8h

14h

24 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-10.00

1. Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

2. Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

Curs

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

 

 

Prof .Din Andreea

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

 

2.Planificarea activităților. Comunicarea cu beneficiarul

3. Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor

4. Realizarea asistenței educative a părinților

Curs

10.00-11.00

Aplicații

12.00-13.00

Curs

13.00-14.00

Aplicații

III

( 6 ore)

8.00-09.00

 

5. Sustinerea dezvoltării globale, integrate a copilului

6. Monitorizarea dezvoltării copilului

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

12.00-14.00

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Planificarea saptămânală, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2. Resurse umane

- Prof. Bică Andra, inspector școlar general, formator judeţean

- prof. Din Maria Andreea, formator judeţean

1. Criterii curriculare:

Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

Justificarea ofertei: existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţă-mânt; importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de dirigenţie pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ ca act de comunicare;

Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei;

Înţelegerea mecanismului  de formare a trăsăturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5 h

1 h

3 h

1h

2. Comunicare şi abilităţi sociale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4 h

1 h

3 h

-

4. Planificarea carierei

4 h

1 h

3 h

-

5. Calitatea stilului de viaţă

4 h

1 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24h

5 h

15 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I (5 h)

8 – 9

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Curs

 

 

 

Prof. Şandru Valeria

 

 

Prof. Denise Banu

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II (5 h)

8 – 9

2. Comunicare şi abilităţi sociale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III (8 h)

8 – 9

3. Managementul informaţiilor şi învăţării

4. Planificarea carierei

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Curs

13 – 16

Aplicaţii

IV (4 h)

8 – 9

5. Calitatea stilului de viaţă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect didactic

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare

finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui proiect/ plan personalizat de orientare a carierei pentru o clasă sau pentru un elev.

 

2.    Resurse umane:

Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, formator judeţean

Prof. Banu Denise, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social,
  • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,
  • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,
  • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,
  • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant,
  • Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum școlar

4h

1 h

3 h

-

2. Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

3 h

-

3. Cadrul metodologic al învățării

4h

1 h

3 h

-

4. Proiectarea instruirii

4 h

1 h

3 h

-

5. Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

1 h

4 h

1

Evaluare finală

2 h

-

-

2

Total

24 h

5 ore

16 h

3 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formator

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

 

 

Prof. Şandru Valeria

 

Insp. Onogea Ioan

 

 

Prof. Predișor Corina

 

 

 

 

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d.Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa   și implicare

      Evaluare continuă care vizează acope-rirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, ne-voile de formare ca urmare a sesiunii, ana-liza punctelor slabe in vederea transfor-marii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

       Alcătuirea și prezentarea unui por-tofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

   

2. Resurse umane

-  Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, formator judeţean

-  Prof. Onogea Ioan, formator judeţean

- Prof. Predișor Corina, formator județean

1.Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar

Justificarea ofertei: Curriculumul pentru învăţământul preprimar  presupune o abordare nouă a copilului, prin reconsiderarea activităţilor de învăţare, adaptate la specificul dezvoltării şi particularităţilor individuale ale copiilor, dar si o foarte bună cunoaştere a metodicii predării în specialitate.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar privind

planficarea, proiectarea, desfăşurarea și evaluarea activităţilor instructiv-educative din grădiniță.

a. Competenţe vizate:

1. Cunoaşterea  caracteristicilor dezvoltării şi domeniile de dezvoltare ale  copilului de la 3 la 6-7ani;

2. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor integrate şi a activităţilor pe domenii   experienţiale ;

3. Individualizarea  conţinuturilor  de învăţare în funcţie de particularităţile de dezvoltare ale copilului;

4. Asimilarea de tehnici de observare şi evaluare ale copilului. 

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 h

1 h

1 h

-

2. Integrarea curriculară.

4 h

1 h

2 h

-

3. Elaborarea planificării anuale/săptămânale /zilnice.

3 h

1 h

3 h

-

4.  Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice.

5 h

1 h

4 h

1 h

5.  Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari .

4 h

1 h

2 h

1 h

6. Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observații psihopedagogice, de  înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente. 

4 h

1 h

2 h

 

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

14 h

4 h

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip de

activitate

Formatori

1.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

13-14

1.Noțiuni științifice privind didactica specialității.

 

2. Integrarea curriculară.

 

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ancuţa Giorgiana

 

Bondoc Luminiţa

2.

(8 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

3. Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

4. Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

curs

aplicaţii

evaluare

3.

(8 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

5. Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

6. Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

curs

aplicaţii

evaluare

4.

(2 h)

9 – 11

Evaluare

evaluare

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – 20% proiecte, referate, portofolii – 10%

Elaborarea unei fișe de observații psihopedagogice pentru un copil din grupă și a două modele de fișe de evaluare cognitivă.

 

2.Resurse umane

  • Ancuţa Giorgiana, formator județean
  • Bondoc Luminiţa, formator județean