OFERTA 2016-2017

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar; grupe de 30 participanti

Justificarea ofertei:

Disciplinarea pozitivă este parte a unui proces educativ care promovează dezvoltarea autodisciplinei și respectului reciproc prin crearea unui mediu nonviolent și prietenos pentru elev.Acest program are drept scop construirea unei culturi bazate pe drepturile omului unde fiecare (cadru didactic și elev) este tratat cu demnitate și respect.

Acest program  ofera cadrelor didactice abilitățile necesare să ii pregătească pe elevi ( prescolari si scolari) pentru succesul în viață. Participanții vor învăța cum elevii își vor dezvolta noi competențe și abilități  prin întalnirile de clasă sau alte procedee specifice disciplinării pozitive. Această abordare poate oferi o strategie de intervenție primară în clasă pentru crearea unui atmosfere de învățare bazată pe respectul reciproc și promovarea drepturilor omului, precum și de gestionare a conflictelor între elevi.

Durata programului:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Crearea unui mediu de învățare activ care promoveaza participrea elevilor, rezolvarea problemelor prin focusarea pe soluții și modelarea rolului pozitiv al cadrului didactic ;

Dezvoltarea capacităţii de construire a unei relații pozitive între cadru didactic și elev bazat pe încredere și empatie;

Organizarea unui mediu de învățare în clasă bazat pe ascultarea opiniilor, punerea de intrebari înainte de a emite judecăți și găsirea soluțiilor la conflictele apărute între partenerii de învățare.

Dezvoltarea capacității de identificare a credințelor din spatele comportamentelor inadecvate mediului școlar;

Proiectarea unor tehnici de dezvoltare a unui mediu de învățare pozitiv prin crearea unor standarde de predare și ascultare eficiente.

b. Planificarea modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplinare

4 h

1 h

3 h

 

2.Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

4 h

1 h

3 h

 

3.Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs.laudă

4 h

1 h

3 h

 

4.Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

4 h

1 h

3 h

 

5. Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

6 h

2 h

4 h

 

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

16 h

2 h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

FormatorI

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Pedeapsa vs. Recompensă în disciplină

Curs

Prof. Predisor Daniela

Prof. Mosor Ana- Maria

 

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Diagrama abaterilor disciplinare în clasă

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-9.00

3. Crearea unei atmosfere pozitive de învățare – încurajare vs.laudă

4. Practici ale disciplinării pozitive pentru managementul clasei

Curs

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

5. . Atitudini și aptitudini ale profesorului pentru dezvoltarea responsabilității sociale

Curs

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-Prezentarea unui scenariu privind realizarea unei întalniri de clasă. Prezentarea unui studiu de caz care să cuprinda rezolvarea unui conflict din clasă prin focusarea pe soluții.

 

 

2. Resurse umane:

Prof. Predisor Daniela, formator județean

Prof. Mosor Ana - Maria, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi ce vizează cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor clasice şi moderne specifice învăţământului electronic, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.«

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • cunoaşterea şi înţelegerea avantajelor şi limitelor utilizării instrumentelor de e-learning în activităţile didactice;
 • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor instrumentelor de instruire electronică;
 • promovarea activităţilor de învăţare colaborativă prin utilizarea instrumentelor web colaborative;
 • cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor specifice în vederea creării de lecţii şi cursuri disponibile online;
 • cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de proiectare a lecţiilor şi testelor electronice;
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi construi un portofoliu de lecţii şi teste electronice şi de le a utiliza în mod eficient în activităţile didactice.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Fenomenul e-learning

5

1

4

-

Multimedia în educaţie

5

1

4

-

Evaluarea asistată de calculator

6

1

4

1

Tehnologii web pentru educație

6

1

5

-

Evaluare finală

2

   

2

Total

24

4

17

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-13, 1 h pauză

Fenomenul e-learning

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

2

8-13, 1 h pauză

Multimedia în educaţie

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

3

8-13, 1 h pauză

Evaluarea asistată de calculator

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

4

8-13, 1 h pauză

Tehnologii web pentru educație

curs aplicaţii evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita Antoanela

5

9 -13

Evaluare finală

evaluare

Prof. Ochia Florin

Prof. Ochia Mădălina

Prof. Mărgărita Antoanela

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

2. Resurse umane:

 • prof. Ochia Florin, formator județean
 • Prof. Ochia Mădălina, formator județean
 • Prof. Mărgărita Antoanela, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul  țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

Justificarea ofertei: cadrele didactice trebuie să dezvolte abilități și competențe în domeniul educației multiculturale și să promoveze valori specifice unei societăți multiculturale, în condițiile integrării României în Uniunea Europeana.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate

Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/ social in contextul promovării toleranței ,

Identificarea principiilor și valorilor specifice societății multiculturale,

Proiectarea unui demers didactic, valorificând principiile specifice educației multiculturale,

Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine și echilibrul comportamental în toate situațiile educaționale in contextul unei societăți multiculturale

Organizarea și adecvarea curriculumului în vederea promovării principiilor și valorilor multiculturale,

Deschidere  față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale specifice realităților educative europene.

b. Planificarea modulelor tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare

1.Diversitate și educație multiculturală în cadrul realității europene

4h

1 h

3 h

-

2. Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

4h

1 h

3 h

-

3. Modele de educație multiculturală

4h

1 h

3 h

-

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

5 h

2 h

3 h

-

5. Sala de clasă – o realitate multiculturală

5h

2 h

3 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2

Total

24 h

7 h

15 h

24

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Diversitate și educație multiculturală în cadrul realității europene

Curs

 

 

Prof. Bică Andra

 

 

 

 

Prof. Ovidiu Tănase

Prof. Dana Samoilă

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Modificarea curriculumului din perspectivă multiculturală- o necesitate

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Modele de educație multiculturală

4. Noi competențe ale profesorului din perspectivă multiculturală

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5.  Sala de clasă – o realitate multiculturală

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

(2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d.Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare teorie

Evaluare

aplicații

Evaluare finală

prezența și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanților, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezență activă, lucrul în echipă, investigații practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: un proiect de educație multiculturală, un eseu pornind de la citatul” cea mai periculoasă prejudecată este aceea de a crede că nu ai nici una”

 

2.Resurse umane

- prof. Bică Andra, inspector școlar general, formator județean

- prof. Samoilă Daniela Mihaela, profesor metodist CCD, formator județean

- prof. Tănase Ovidiu, formator județean

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, a respectului faţă de sine şi respectul faţă de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei.

Durata programului: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Consolidarea cunoştinţelor privind Drepturile Omului şi Educaţia pentru Drepturile Omului;

2. Stimularea abilităţilor de facilitare;

3. Identificarea paşilor necesari pentru dezvoltarea unui program de Drepturile Omului;

4. Exersarea abilităţilor de planificare a programelor de Drepturile Omului;

5. Creşterea competenţelor în evaluarea programelor de Drepturile Omului;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2

1

1

-

2. Drepturile copilului

4

1

3

-

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

6

2

3

1

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

6

2

3

1

5. Promovarea drepturilor omului

4

1

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

1

8,00-14,00

1. Introducere în Educatia pentru Drepturile Omului

2. Drepturile copilului

curs

aplicatii

 

Prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

 

 

 

2

8,00-16,00

3. Metode pentru programele de educaţie pentru drepturile omului

curs

aplicatii

evaluare

3

8,00-16,00

4. Programe pentru dezvoltarea  EDO

5. Promovarea drepturilor omului

curs

aplicaţii

evaluare

4

10.00-14,00

Evaluare finală

evaluare

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

2. Resurse umane:

prof. Bică Andra, inspector școlar general, formator judeţean

prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean

Prof. Samoilă Daniela Mihaela, profesor metodist CCD, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: profesori care predau disciplinele din aria curriculară «Ştiinţele naturii » din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Științele devin cunoscute și accesibile  elevilor cu sprijinul profesorilor, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care aceștia își construiesc demersul didactic. Pentru realizarea acestui rol, profesorul are nevoie să demonstreze o serie de abilități și competențe pe plan profesional (al specialității), dar şi pe plan didactic și social.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/social
 • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ;
 • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
 • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
 • Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant
 • Deschidere  faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Curriculum școlar

4h

1 h

2,5 h

 0,5 h

2.Obiectivele predării – învățării

4h

1 h

2 h

1 h

3.Cadrul metodologic al învățării fizicii și chimiei

4h

1 h

2 h

1 h

4.Proiectarea instruirii

4 h

1 h

2 h

1 h

5.Evaluarea si reglarea activității didactice

6h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 ore

12 h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Formatori

I

(8 ore)

8.00-9.00

1. Curriculum școlar

Curs

Prof. Marin – Badea Ana - Veronica

 

 

 

 

Prof. Marin – Badea Laurenţiu

9.00-11.30

Aplicații

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Obiectivele predării – învățării

 

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

II

(8 ore)

8.00-9.00

3. Cadrul metodologic al învățării

 

4.Proiectarea instruirii

 

Curs

09.00-11.00

Aplicații

11.00-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Evaluare

III

(6 ore)

8.00-10.00

5. Evaluarea si reglarea activității

 didactice

Curs

10.00-13.30

Aplicații

13.30-14.00

Evaluare

IV

(2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Proiectul unui curs opțional, proiectarea unei unități de învățare și un test sumativ cu diferite tipuri de itemi

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

    

2.Resurse umane

 • Prof. Marin – Badea Laurenţiu, formator județean
 • Prof. Marin – Badea Ana – Veronica, formator județean
 • Prof. Ionescu Gabriela – inspector școlar, formator județean.