OFERTA 2018-2019

1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor  debutanți din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Inspectorul de specialitate va realiza baza de date a profesorilor debutanți care au identificat ca nevoie de formare participarea și perfecționarea la acest curs de specialitate.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CN Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea, CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea, Sala de curs CCD Vâlcea;

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Planificarea pe module tematice:

 

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

 1.  

Componentele Curriculumului Naţional

4

1

3

-

 1.  

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

 1.  

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1

3

-

 1.  

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1

3

-

 1.  

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1

3

-

 1.  

Managementul carierei didactice

2

1

1

-

 

Evaluare finală

2

 

 

 

 

Total

24

6

16

2

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de

activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Componentele Curriculumului Naţional

2. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4. Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

5. Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

6. Managementul carierei didactice

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

 • Proiectul unității de învățare
 • Planul lecției
 • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Împăratu Lăcrămioara, profesor limba engleză, inspector școlar, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Barbu Marcela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Militaru Magdalena, profesor limba engleză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

 

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Publicul - țintă vizat: profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

Justificare:

Perfecționarea pregătirii profesorilor  debutanți din județul Vâlcea în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar este o prioritate a politicii educaționale actuale.

Conținuturile prezentate în cadrul modulelor tematice vor fi aplicate în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011 și cu programele pentru susținerea examenelor naționale de definitivare în vigoare.

Inspectorul de specialitate va realiza baza de date a profesorilor debutanți care au identificat ca nevoie de formare participarea și perfecționarea la acest curs de specialitate.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea, Școala Gimnazială Nr.10 Rm.Vâlcea, Colegiul Național ”Alexandru Lahovari”;

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

- utilizarea documentelor școlare reglatoare;

- cunoașterea și aplicarea instrumentelor de lucru specifice proiectării didactice

- formarea abilităților de corelare a proiectării didactice cu evaluarea;

- dezvoltarea abilității de abordare trans disciplinară a lecțiilor;

- aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

b. Planificarea pe module tematice:

 

Nr.

crt.

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

 1.  

Componentele Curriculumului Naţional

4

1

3

-

 1.  

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

 1.  

Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4

1

3

-

 1.  

Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

4

1

3

-

 1.  

Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

4

1

3

-

 1.  

Managementul carierei didactice

2

1

1

-

 

Evaluare finală

2

 

 

 

 

Total

24

6

16

2

 

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de

activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Componentele Curriculumului Naţional

2. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Elemente de metodică și didactica disciplinei 

4. Evaluarea și formele sale. Itemi de evaluare. Testul docimologic

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

5. Comunicarea didactică - soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare 

6. Managementul carierei didactice

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
 • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

 • Proiectul unității de învățare
 • Planul lecției
 • Test de evaluare (3 categorii de itemi)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Tăbăcuțu Adriana, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

 

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

Acreditat prin OMEN nr. 4586/ 09.08.2017

 

 

Modul

Nr. total de ore

Nr. ore teorie

Nr. ore aplicații practice

Nr. ore evaluare

Modul 1

1. Platforma de învățare, metodologice de utilizare

5

(face-to-face și on-line)

2

(face-to-face și on-line)

2

(face-to-face și on-line/ muncă individuală și în echipă)

 

1

Modul 2

2. Aplicații practice JOBS la clasă

41

(face-to-face și on-line)

7

(face-to-face)

33

(on-line/ muncă individuală și în echipă)

1

 

3. Evaluare finală a participanților la curs

2 (face-to-face

-

-

2

(face-to-face)

 

Total

48

9

35

4

 

Plan de învățământ

Perioada

Nr ore total

Nr ore teorie

Nr. ore practică

Nr ore evaluare

Nr ore evaluare finală

Ziua 1

8

4

3

1

 

Ziua 2

8

5

2

1

 

Activitate pe platformă

24

 

 

 

 

Ziua 3

8

 

5

1

2

Total ore „față în față”

24

9

10

3

2

Ore program

Nr. credite

48

 

12

 

 

 

 

 

Modulul 1: Platforma de învățare, metodologie de utilizare, abordează următoarele teme: Învățarea online (Definiții ale învățării online; Avantaje si dezavantaje ale învățării online; Contexte de aplicare a învățării online), Instrumente și resurse pentru învățarea online (Conținut multimedia, clase virtuale, forum, biblioteci, teste, sarcini de lucru, wiki, blog, sondaje; Instrumente de creare de conținut online interactiv; Sisteme de management al învățării/ platforme de învățare); Programul de învățare JOBS – componenta online (Accesarea platformei, Actualizarea profilului personal, Navigarea în platformă, Structura programului, Structura sarcinii de lucru, Identificarea și descărcarea resurselor, Încărcarea sarcinilor de lucru,  Utilizarea calendarului online, adăugarea de evenimente private, Sistemul de suport tehnic, Abilități de învățare individuală, Planificarea timpului, Gestiunea spațiului, Factori care influențează motivația studiului online, Codul bunelor maniere pe net).

Modulul  2 - Aplicații practice JOBS la clasă cuprinde următoarele teme: Paradigmele centrării pe elev și pe rezultatele învățării (Centrarea pe elev, Diversitate și heterogenitate, Diferențiere, Abordarea centrată pe rezultatele învățării, Abordarea centrată pe competențe), Strategii activ-participative de instruire (Învățarea centrată pe sarcină și Învățarea prin cooperare/colaborativă), Evaluarea formativă şi oferirea de feedback (Evaluarea formativă

Feedback), Cariera si managementul carierei (Profesie și carieră pe axa angajat – angajator), Piata muncii (Înțelegerea pieței muncii și alegerea profesiei), Prezentarea Caietelor JOBS, Rezolvarea unor sarcinii de lucru.

 

Formatori: acreditați prin OMEN nr. 4586/ 09.08.2017

Nr. OMEN nr. 3136/ 25.01.2017

    

Programul de formare ( 80 de ore, 20 credite ) ,,Învățarea științelor - abordări metodologice moderne” face parte din proiectul “Consolidarea si extinderea abordării de predare a fizicii bazate pe IBL” implementat de către Centrul de Evaluare si Analize Educaționale și finanțat de Romanian - American Foundation. Informații despre proiect: http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/

Categoria de program: categoria I de programe de formare continuă: „Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a) b) și c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Tipuri de competențe: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic.

Durata programului: 80 ore

Grup ţintă:  personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar cu specializarea fizică, chimie, biologie

Număr de credite profesionale transferabile propuse: 22 credite profesionale transferabile

Forma de învățământ: zi şi la distanţă 

Programul este structurat în 3 etape, după cum urmează: 

• stagiu de formare directă organizat în forma de învăţământ de zi, pe durata a 4 zile (9 ore de pregătire teoretică, 21 de ore de activităţi practice şi 2 ore evaluare) (32 ore) 

- activităţi de formare corelate cu obiectivele programului de formare; 

- proiectare activităţi practice care vor susţine baza de curs. 

• stagiu de formare la distanţă, ce cuprinde sesiuni de auto-formare asistată la distanţă (42 ore):

- studiu individual pe baza suportului de curs şi a bibliografiei; 

- activitate de e-learning individuală sau asistată 

- aplicaţii la clasă. 

• stagiu de analiză şi evaluare (6 ore).

Module
Stagiu de formare directă

I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă

II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice

III.Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe

IV.Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe

Total 32 ore

Stagiu de formare la distanţă

I. Teorii moderne ale învățării. Necesitatea schimbării de paradigmă

II. Competența. Operaționalizarea competențelor. Repere teoretice

III. Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor în contextul lecțiilor de științe

IV. Eficientizarea demersului didactic în lecțiile de științe

Total 42

Stagiu de analiză şi evaluare

Analiză și evaluare finală – 6

Total: 80 ore

Formatori naționali:

- Inspector școlar, prof. Ionescu Gabriela, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Director adjunct, prof. Marin – Badea Laurențiu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Nr. OMEN nr 3019 / 08.01.2018, 89 ore, 22 credite - curs cu TAXĂ

 

Programul de formare “Comunicare în limba engleză” (89 de ore, 22 credite)  propus se aplică în contextul în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un intens și dinamic proces de schimbare, urmărind formularea unei oferte educaţionale îmbunătăţite în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale formabililor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.  Acest curs de formare este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice. Astfel, programul propus ţine seama de documente de politică educaţională de la nivelul UE, ca Improving the Quality of Teacher Education – EC (2007).

Grupul țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Competențe lingvistice:

C.1. Competențe privind receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite contexte de comunicare.

C.2. Competențe care permit crearea unor mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite situații de comunicare.

C.3. Competențe de realizare unor interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.

C.4. Competențe de transfer și mediere a mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.

C.5. Competențe de de utilizare a tehnologiilor informaționale

Module:

Modulul I: Condițiile formale ale comunicării în limba engleză engleză

Modulul II : Conversație în limba engleză și vocabular de bază

Formatori, profesori de limba engleză:

- prof. Împăratu Elena Lăcrămioara – Colegiul Național ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Popescu Carmen Adriana - Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manda Simona Cristina - Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Florin Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ilina Ozana Mirela Școala Gimnazială ”Costea Marinoiu” Ocnele Mari, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Stăncuț Ioana – Șc Gimnazială Mihăești, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Elena Cristina Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Militaru Magdalena – Liceul ”Gheorghe Surdu” Brezoi, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mihaela – Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ștefănescu Alina Petruța - Școala Gimnazială Muereasca de Sus, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea