OFERTA 2018-2019

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  cadre didactice învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Justificare:    

      Un factor determinant în educația elevilor, alături de instrucția academică, este și cel care privește dezvoltarea emoțională. În timp ce programele școlare urmăresc formarea de competențe academice, respectiv acumularea de informații, dezvoltarea unor atitudini și promovarea unor valori, rămâne lăsată deoparte dezvoltarea emoțională a copiilor.

     Există numeroase studii care confirmă că inteligența emoțională este cea care asigură de fapt o traiectorie pozitivă dezvoltării școlare și a carierei.

      De aceea, propunem cadrelor didactice un curs în care vor aprofunda cunoștințe despre dezvoltarea emoțională, despre inteligența emoțională și inteligența socială în concordanță cu etapele de vârstă ale elevilor.

     Instrumentele metodice, strategiile de formare și dezvoltare a competențelor în domeniu vor fi însușite prin exerciții și aplicații practice numeroase.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului / Școala gimnazială ,, Take Ionescu” Rm. Vâlcea, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Cunoașterea etapelor de dezvoltare a elevilor

Organizarea unui mediu de învățare interactiv în mediul școlar

Proiectarea  de strategii didactice orientate spre dezvoltarea socială și emoțională a elevilor

Dezvoltarea capacității de construire a unei relații pozitive între cadrul didactic și elev

Planificarea  pe module tematice– timp alocat

 

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Teoria inteligențelor multiple

8 ore

2.

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

8 ore

3.

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 10-15 ani

6 ore

4.

Evaluare

2 ore

 
  • Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

Ziua 1 (8h)

14 – 14.45

14.45 - 16.30

Teoria inteligențelor multiple

 

Teorie Aplicații

16.30-17.15

17.15-18.30

Teoria atașamentului

 

Teorie

Aplicații

18.30-19

Evaluare modul

Ziua 2

(8h)

10– 14.00

14.00 – 16.00

Managementul emoțiilor

 

Teorie

Aplicații

16.00-17.00

17.00- 18.00

Strategii de coping emotional

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

Teorie

Aplicații

Ziua 3 (6h)

14.00-16.00

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 6-10 ani

Dezvoltarea psihosocială la vârsta 10-15 ani

 

Teorie

16.00-18.00

Aplicații

18.00-20.00

Evaluare modul

Ziua 4 (2h)

9.00-11.00

Evaluare

 

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul);

Interconectivitate, încadrarea în timp, interes și participare activă, completare fișe de activitate

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea uneia dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE :

Realizarea unui studiu de caz privind dezvoltarea emoțională și socială a unui elev/ unei clase.

 

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

-Predișor Daniela, Consiliere psihologică și educațională, certificat ANPC formator, 

-Mosor Ana Maria, Psihologie, certificat ANPC formator, 

-Tomescu Elena, certificat ANPC formator, 

2.2. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

I. PROGRAME  ACREDITATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

I.1. Management educațional strategic

Cadre didactice

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

prof.Samoilă Daniela Mihaela

prof. psiholog Banu Denise

prof. Ochescu Maria

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

I.2. Comunicare în limba engleză în mediul educațional

personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

prof. Împăratu Elena Lăcrămioara

prof. Popescu Carmen Adriana

prof. Manda Simona Cristina

prof. Romcescu Florin

prof. Ilina Ozana Mirela

prof. Stăncuț Ioana

prof. Militaru Magdalena

prof. Toma Mihaela

prof. Ștefănescu Alina Petruța

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

I.3. Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

personal didactic cu specializarea fizică, chimie, biologie

prof. Ionescu Gabriela

prof. Marin Badea - Laurențiu

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

I.4. JOBS - formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor

cadre didactice din învățământul preuniversitar acreditați prin OMEN nr. 4586/ 09.08.2017

prof. metodist 

Șandru Valeria

 

 

 

II. PROGRAME PRIORITARE

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Formatori

Monitorizare

II.1.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”

Prof. Tăbăcuțu Adriana

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

prof. Împăratu Lăcrămioara

prof. Barbu Marcela

prof. Militaru Magdalena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

 

II.1.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Matematică și științele naturii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

prof. Diaconescu – Armăseșcu Claudia

prof. Ionescu Gabriela

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Om și societate”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

prof. Luca Adrian

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Ionescu Mădălina

prof. Manda Mihai

prof. Popescu Romeo

prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Arte”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

prof. Ștefan Natalia

prof. Zamfir Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație fizică și sport”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

prof. Păunescu Crinel

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Tehnologii”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

prof. Manea Luminița

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari debutanți din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

prof. Nicula Cristina Florentina

prof. Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori debutanți care predau în învățământul special

prof. Mărgărita Elena

prof. dr. Dicu Sevastia Lizica

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare - ”Educație timpurie”

profesori pentru  educație timpurie debutanți: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

prof. Ancuța Giorgiana Maria

prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.1.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Onogea Ioan

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.1. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limba și literatura română”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și literatura română”

prof. Tăbăcuțu Adriana

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.2. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

profesori debutanți care predau disciplinele din aria curriculară ”Limbă și comunicare – limbi moderne”

prof. Împăratu Lăcrămioara

prof. Barbu Marcela

prof. Militaru Magdalena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.3. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Matematică și științele naturii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științele naturii” – matematică, fizică, chimie, biologie

prof. Diaconescu – Armăseșcu Claudia

prof. Ionescu Gabriela

prof. Pleșea Adina Cristina

prof. Georgescu Florina Doina Ramona

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.4. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Om și societate”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Om și societate” - istoria, geografia, educația/ cultura civică, logică, psihologie, pedagogie, sociologie, economie și educație antreprenorială, filosofie, religie

prof. Luca Adrian

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Ionescu Mădălina

prof. Manda Mihai

prof. Popescu Romeo

prof. Ionescu Daniela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.5. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Arte”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Arte” - muzica, desen

prof. Ștefan Natalia

prof. Zamfir Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.6. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație fizică și sport”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Educație fizică și sport”

prof. Gavrișiu Iuliana Claudia

prof. Păunescu Crinel

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.7. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Tehnologii”

profesori suplinitori care predau disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” - educație tehnologică, informatică

prof. Manea Luminița

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Ciobanu Dumitru

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.8. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ” Consiliere psihopedagogica”

profesorii consilieri școlari suplinitori din Cabinetele şcolare/ interşcolare şi în  Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

prof. Nicula Cristina Florentina

prof. Georgescu Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.9. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Învățământ special și special integrat”

profesori suplinitori care predau în învățământul special

prof. Mărgărita Elena

prof. dr. Dicu Sevastia Lizica

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.10. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare - ”Educație timpurie”

profesori suplinitori pentru  educație timpurie: educator-puericultor pentru învățământul antepreșcolar și profesor pentru învățământul preșcolar

Ancuța Giorgiana Maria

prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.2.11. Formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de titularizare -  învățământ primar

învățători și profesori pentru  învățământ primar debutanți

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Onogea Ioan

prof. Diaconescu Cristina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

II.3. Formarea profesorilor metodiști pentru realizarea inspecției școlare

metodiști ISJ, conform deciziei ISJ Vâlcea

prof. Apostol Doinița

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Ciobanu Dumitru

II.4. Program pentru dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul examenelor naționale de definitivare și titularizare

cadre didactice din învățământul preuniversitar formator acreditat ANC

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.5. Formarea evaluatorilor pentru probele practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă

cadre didactice din învățământul preuniversitar formator acreditat ANC

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

 

II.6. PROGRAME  SPECIALE AVIZATE MEN

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

II. 6.1. Strategia anticorupție în educație

personal didactic din învăţământul preuniversitar

 

prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

Prof. Şandru Valeria

Prof. Adina Dobrete

prof. metodist

Pleșea Adina Cristina

II.6.2. Prevenirea şi combaterea violenței şcolare

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic

Prof. Şandru Valeria

Prof. dr. Dicu Sevastia

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

II.6.3. Management și consiliere pentru cariera didactică

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. Ciocan Vetuța

insp. Apostol Doinița

prof. metodist Șandru Valeria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

 

 

 

III. PROGRAME DE FORMARE TEMATICE

DENUMIREA CURSULUI

Grup țintă

Formatori

Monitorizare

III.1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Vâlcea

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.2. Ameliorarea  competențelor de evaluare ale cadrelor didactice  din învățământul preuniversitar la disciplina geografie

profesorii care predau disciplina  GEOGRAFIE din învăţământul preuniversitar (învǎṭǎmânt primar, gimnazial, liceal)

Prof. dr. Pârvulescu Emil

prof. Onogea Ioan

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.3. Comunicarea  şi  relaţionarea  didactică

cadre didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar

prof. Onogea Ioan

Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.4. Curriculum la decizia şcolii

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Ulmeanu Laurențiu

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.5. Consiliere şi orientare

cadre didactice debutante din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, care doresc să devină diriginţi.

prof. Șandru Valeria

Prof. Banu Denise

profesor metodist  Diaconu Maria Aurelia

III.6. Didactica învăţământului preșcolar

cadre didactice din învăţământul preşcolar

prof. Ancuța Giorgiana Maria

prof. Săliște Mihaela

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.7. Didactica pentru învăţământul primar

învăţători debutanți, suplinitori sau titulari

prof. Șandru Valeria

prof. Onogea Ioan

Prof. Predișor Corina

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.8. Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră

Profesori diriginți/ Învățători/ educatoare – toate nivelele de învăţământ

prof. Nicula Cristina Florentina

prof. Șandru Valeria

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.9. Dezvoltarea și promovarea resurselor educaționale digitale în mediul online

Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar vâlcean

prof. Ochia Florin

prof. Ochia Mădălina

prof. Mărgărita Elena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.10. Didactica argumentării

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

prof. Croitoru Elena Roxana

prof. Samoilă Daniela Mihaela

prof. Vețeleanu Alina

prof. Mihăilescu Alina

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.11. Didactica  predării  religiei  la  clasa  pregătitoare

Profesori de religie din județul Vâlcea

Prof. Romeo Popescu

Prof. Daniela Ionescu

Prof. Laura Lăcraru

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.12. Didactica specialităţii din învățământul preuniversitar tehnologic

profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic din județul Vâlcea

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Manea Luminița

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.13. Diferențierea și individualizarea curriculară în predarea matematicii

profesori de matematică (gimnaziu şi liceu) din județul Vâlcea

prof. Pleşea Adina Cristina

prof. Văcaru C Ştefania Diana

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.14. Educaţie pentru drepturile omului

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.15. Educaţie financiară și antreprenorială

cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

prof. Șandru Valeria

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Din Maria Andreea

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.16. Educație multiculturală în școală

cadre didactice din învățământul preuniversitar primar, gimnazial și liceal

prof. Bică Andra

prof. Tănase Ovidiu

prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.17. Educația în spiritul toleranței și democrației

cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

prof. Şandru Valeria

prof. Georgescu Maria

prof. Faităr Cristian

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.18. Educație pentru toleranță și diversitate culturală

personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Grama Aurelia

prof. Ioana Lidia- Paula

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.19. Eficientizarea comunicării în procesul instructiv- educativ

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Gherghinoiu Elena Mihaela

prof. Preoteasa Ana Maria

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.20. Elemente de istorie a comunității rrome în spațiul românesc

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Diaconu Maria Aurelia

prof. Iordache Mădălina

prof. Ulmeanu Laurențiu

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.21. Evoluție în cariera didactică prin mentorat

 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Ochia Florin

prof. Ochia Mădălina

prof. Mărgărita Antoanela

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.22. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni) formator acreditat ANC

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.23. Formare utilizatori de aplicație CONCRET - Banca națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

prof. Șandru Valeria

prof. Ciobanu Dumitru

informatician Nedica Monica

informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.24. Instrumente online folosite în activitatea didactică

personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Farcaşanu Antoanela

Prof. Şandru Valeria

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.25. Intervenții educaționale de suport pentru elevii/ copiii cu CES ( dificultăți de învățare, ADHD și autism) integrați în școlile de masă

cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în școlile speciale precum si  în  şcolile de masă, din județul Vâlcea

prof. Nițoi Octaviana Nicoleta

prof. Vlădescu Anca Maria

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.26. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar

administratori financiari ec. Oprescu Georgeta

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.27. Dezvoltare profesională și evoluția în carieră

cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Prof. Apostol Doinița

Prof. Stroescu Laura

Prof. Şandru Valeria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.28. Managementul activităților extracurriculare

cadre didactice -coordonatori de proiecte şi programe din județul Vâlcea

prof. Trăistaru Gabriela

prof. Ciochină Ana Luisa

prof. Împăratu Lăcrămioara

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.29. Managementul asigurării calității - premisă a  asigurării  unor servicii educaționale eficiente

Directorii unităților de învățământ, profesori coordonatori – toate nivelele de învăţământ

Prof. Adina Dobrete

Prof. Mihai Fârtat

Prof. Doru Dumbrăvescu

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.30. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar

cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

prof. Nițu Constantin

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

Prof. Statie Silviu

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.31. Manager de proiect

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Bică Andra

Prof. Dobrete Adina Florentina

Prof. Croitoru Elena Roxana

Prof. Şandru Valeria

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.32. Modernizarea practicilor pedagogice în predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină

profesori de franceză; viitori candidați la examenul de titularizare

prof. Dumitrescu Valeria

prof. Barbu Marcela

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.33. Noile media în dezvoltarea comportamentului tinerilor

profesori din învăţămantul preuniversitar

prof. Diaconescu Cristina

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Vlăsceanu Lorena Erika

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.34. Optimizarea procesului de scriere a proiectelor de mobilitate si parteneriat strategic

responsabili comisii proiecte europene, personal din învățământul preuniversitar

prof. Matei Marilena

prof.Croitoru Roxana Elena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.35. Perfecționarea profesorilor metodiști din  învățământul tehnic și elemente de tehnologia informării și comunicării

profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Manea Luminița

 

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.36. Practici inovative în predarea limbii române

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal

prof. Preda Elena Gabriela

prof. Stanca Mariana Lelia

prof. dr. Cocău – Jitianu Carmen

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.37. Prevenirea și combaterea abandonului școlar

personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

Prof. Papuzu Cornelia

Prof. Grama Aurelia

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.38. Promovarea multiculturalității prin diversitate europeană

cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar.

Prof.  Petrescu Angela

Prof. Udrea Mihaela

Prof. Șandru Valeria

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.39. Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare

responsabili formare continuă și perfecțipnare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea, membrii comisiilor de  formare continuă și perfecționare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea

prof. Ciobanu Dumitru

prof. Șandru Valeria

prof. Luca Adrian

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.40. Școala altfel – learning by doing

responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

prof. Săraru Elena Calonfira

prof. Șandru Valeria

prof. Din Maria Andreea

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.41. PDI si PAS. Strategia de evaluare interna a calitatii

cadre didactice și didactice auxiliare

Prof. Bică Andra

Prof. Dobrete Adina Florentina

Prof. Luca Adrian

Prof. Şandru Valeria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.42. Strategii  didactice  utilizate în programele de educare a adulţilor

cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Păușescu Ioana Consuela

prof. Becheru Ramona Florentina

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.43. Strategii de dezvoltare socio-emoțională la elevi

cadre didactice învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

prof. Predișor Daniela

prof. Mosor Ana Maria

prof. Tomescu Elena

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.44. Strategii de prevenire a consumului de droguri

cadre didactice și didactice auxiliare cu studii superioare

Prof. Şandru Valeria

Prof. Georgescu Maria

Prof. Hoidrag Mihaela

Prof. Hoidrag Traian

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.45. Strategii didactice inovatoare de progres în învățarea elevilor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Prof. Samoilă Daniela Mihaela

Prof. Șandru Valeria

Prof. Purice Corina

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.46. Strategii educaționale în orientarea școlară și profesională a copiilor

cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

Prof. Tăbăcuțu Adriana

Prof. Mărgărita Elena-Antoanela

Prof. Georgescu Maria

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.47. Strategii de promovare a succesului educațional

cadre didactice din județul Vâlcea

prof. Luca Adrian

prof. Nițu Constantin

prof. Șandru Valeria

 

prof. metodist 

Diaconu Maria Aurelia

III.48. Școala incluzivă - școală pentru toți

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Şandru Valeria

prof.dr. Dicu Sevastia Lizuca

Prof. metodist 

Pleșea  Adina Cristina

III.49. Tehnologii de informare și comunicare în managenetul educațional

cadre didactice din învăţământul preuniversitar

prof. Din Maria-Andreea

prof. Burlan Eugen Adrian

Prof. metodist 

Șandru Valeria

III.50. Toleranță zero la violența școlară

personal didactic şi didactic auxiliar din județul Vâlcea

prof. Grama Aurelia

prof. Păușescu Maria-Maricica

prof. metodist

Ciobanu Dumitru

III.51 Tradiții și obiceiuri ale rromilor

personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

prof. Popescu Mihaela

prof. Ulmeanu Laurențiu

prof. Diaconu Maria Aurelia

Prof. metodist 

Șandru Valeria

 

V. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

DENUMIREA CURSULUI

Taxa

Grup

țintă

IV.1. FORMATOR -  COD COR 242401, program de perfectionare - 30 ore

 

300lei/cursant

Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

IV.2. MANAGER PROIECT -  COD COR 242101, program de specializare - 120 ore

300lei/cursant

Cei cu studii superioare finalizate cu diploma de licenta; cei interesati sa lucreze sau lucreaza in Managementul Proiectelor (Proiecte de Fonduri Europene, Proiecte ale Institutiilor publice, ale Companiilor de stat etc). Conform OG 129/ 2000, incepand cu 01.01.2010, nimeni nu mai poate fi managerul unui proiect, angajat oficial si legal, fara certificare ANC ( fost CNFPA) sau licenta/ master; cei care participa la licitatii si pentru care este obligatoriu detinerea unui Certificat ANC pentru Manager de proiect; cei care isi doresc sa capete competente manageriale.

IV.3. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar – 10 credite OM 5670/18.12.2017 - 40 ore

300lei/cursant

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ; Studii medii/superioare.

IV.4. Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate  - OMEN 3136/25.01.2017, 15 CTP - 60 ore

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.5. Educatie non formala pentru o scoala Altfel , OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT - 60 ore

300lei/cursant

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.6. Leadership si management in organizatiile scolare – 30 credite - 120 ore

420lei/cursant personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

IV.7. Management de proiect, OMEN 3904/05.06.2018,  15 CPT - 60 ore

300lei/cursant personal didactic de predare

IV.8. Educatie Financiara pentru o scoala moderna, 15 CPT - 60 ore

300lei/cursant

personal didactic de predare

 

V. SIMPOZIOANE ŞI WORKSHOP-URI 

DENUMIREA CURSULUI

Grup

țintă

Responsabil

V.1. Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția I

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Diaconu Maria Aurelia

V.2. Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a VIII-a

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.3. Work-shop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

V.4. Work-shop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică”

personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

prof. metodist

Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Public țintă vizat:  cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Vâlcea

Justificare: Cursul are ca scop dezvoltarea abilităților si competentelor  de lucru a cadrelor didactice care predau sau vor preda la clase ,unde se lucrează cu adulţii( elevi care au părăsit de timpuriu  şcoala şi au depăşit vârsta standard de şcolarizare). El încurajează cadrele didactice din învăţământul preuniversitar să participe la programe de lucru cu adulţii, de tip  „A doua şansă“, să-l promoveze în şcoli şi în comunităţi, contribuind astfel la reducerea analfabetismului şi reintegrarea socială a persoanelor participante în program .Acesta se adresează tuturor cadrelor, nu numai celor din comunităţile cu persoane aparţinând grupurilor dezavantajate. El este atractiv,punând accentul pe activităţile practice, interactive, pe comunicare, relaţionare, creativitate, diferenţiindu-se prin: accesibilitate şi eficienţă, interactivitate sporită, metode inovatoare de predare, implicare şi dăruire din partea formatorilor, atmosferă propice învăţării.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului  Şcoala Gimnazială Colonie Rm. Vâlcea,

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

1. Elaborarea şi implementarea de strategii, planuri de acţiune şi programe în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor cu risc de abandon şcolar şi reintegrării în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.

2. Transferul şi implementarea bunelor practici ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate.

3. sprijin pentru formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in programe de educatie de tipul “a doua sansa”, inclusiv programe de consiliere, asistenta psiho-pedagogica si sanitara

 4. dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor speciale in scopul facilitarii integrarii sociale a populatiei adulte in educatia de tip “a doua sansa”

  • Planificarea pe module tematice– timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

 Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"

4

2.

Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă"

6

3.

Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programe de lucru cu adulţii

6

4.

Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.

6

 

Evaluare finală

2

 

            Calendarul programului (minim 4 zile de curs, cel puțin o săptămână pentru pregătirea portofoliului de evaluare finală ):

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

1.Noi repere teoretice privind programul „A doua şansă"-6 h

2.Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (programe, planificari anuale si calendaristice)-2h

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

1. Elemente de proiectare didactică în programul „A doua şansă" (proietarea unei activitati didactice)-4h

2. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul „A doua şansă"-4h

 

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

1. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programe de lucru cu adulţii -2h

2. Activitati care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala.-4h

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală-2h

 La alegere o temă:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie, la o clasa „A doua sansa”

Tema2 - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

Tema3 -  - Realizaţi un proiect didactic la un modul, la alegere, la o clasa “A doua sansa”

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare

Aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

- chestionare pentru cadrele didactice implicate;

- portofolii individuale ale cadrelor

- o activitate practică de promovare a egalitatii de sanse;

2. Resurse umane

2.1. Formatori implicați:

- Păușescu Ioana Consuela, Comerț-Marketing,  Gr.  I, certificat ANPC formator

- Becheru Ramona Florentina, Limba română,  Gr.  I, certificat ANPC formator

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD PROF. ŞANDRU VALERIA

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei:  Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Actualul program de formare vă propune identificarea aspectelor de management administrativ care să aducă un plus de valoare unităţii de învăţământ în care activaţi.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Nicolae Pleșoianu Râmnicu Vâlcea, CCD Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- abilitatea de a folosi tehnici de managent a calității specifice instituțiilor de învățământ

- elaborarea de strategii eficiente pentru proiectele educaţionale.

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.

- aplicarea deontologiei profesionale pentru organizaţia şcolară.

b. Planificarea modulelor tematice:

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Dezvoltare instituțională

2 h

1 h

1 h

-

2. Structuri organizatorice specifice

3 h

1 h

2 h

-

3. Metode si tehnici de management

4 h

1 h

2 h

1 h

4. Managementul prin obiective

4 h

2 h

2 h

-

5. Managementul prin buget şi proiecte

4 h

2 h

2 h

-

6. Managementul organizației școlare

5 h

2 h

2 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

9 h

11 h

4 h

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (6 h)

8 – 9

1. Dezvoltare instituțională

 

2. Structuri organizatorice specifice

Curs

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Metode si tehnici de management

 

4. Managementul prin obiective

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

IV(8 h)

8 – 10

5.  Managementul prin buget şi proiecte

 

6. Managementul organizației școlare

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

planul operațional

 

2. Resurse umane:

- Prof. Bică Andra, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dobrete Adina Florentina, profesor discipline economice, inspector școlar, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: responsabilii ariilor curriculare/comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar

Justificarea ofertei: dezoltarea competențelor specific de proiectare a curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a activităților de învățare în contexte nonformale și informale

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea, Școal Gimnazială Nr 10 Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

- Dezvoltarea de competenţe specifice de proiectare a curriculum-ului integrat,

- Dezvoltarea de competenţe specifice de muncă  în echipă, de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale 

- Dezvoltarea de competenţe specifice de evaluare a activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale 

- Dezvoltarea competenţelor transversale

 

b. Planificarea moduleler tematice

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Parteneriate educaționale

4h

2h

2h

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

4h

2h

2h

Strategii folosite în context formal și nonformal

7h

2h

5h

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

7h

1h

6h

Evaluare finală

2 h

-

-

Total

24 h

h

h

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activității

I

(8 ore)

8.00-10.00

Parteneriate educaționale

Abordarea transdisciplinară a curriculumului

Curs

10.00-12.00

Aplicații

12.00-14.00

Curs

14.00-16.00

Aplicații

II

( 8 ore)

8.00-10.00

Strategii folosite în context formal și nonformal

Curs

10.00-15.00

Aplicații

15.00-16.00

Curs

III

( 6 ore)

8.00-14.00

Elaborarea planurilor pentru activitățile specifice

Aplicații

IV

 (2 ore)

10.00-12.00

Evaluare finală

Evaluare

 

d. Modalităţide evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

        Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

 Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

Grafic GANTT de activități specifice pentru Săptămâna Altfel.

Proiectarea unei activități de învățare Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2.Resurse umane

- prof. Samoilă Daniela, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săraru Elena Calonfira, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Din Maria Andreea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

2.2. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru